Statut

STATUT     REGULAMIN    KONTRAKT    RÓŻNICE WARTOŚCIOWE   LISTA UCHYBIEŃ

 

STATUT IZBY BAWEŁNY W GDYNI

Statut niniejszy został zatwierdzony uchwałą 82. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Bawełny w Gdyni w dniu 27 maja 2022, w Gdyni.

 

Statut 2022

 


© Copyright - Izba bawełny