Kursy

IB w Gdyni od ponad 50 lat, jako jedna z trzech organizacji na świecie organizuje stacjonarne Kursy Klasyfikacji Bawełny. Absolwenci Kursu Klasyfikacji Bawełny pracują w firmach handlowych, kontrolnych, agencjach rządowych związanych z produkcją i handlem bawełny w 28 krajach świata.

Dzięki dominującym podczas kursu zajęciom praktycznym, uczestnicy kursu nabywają lub udoskonalają umiejętność klasyfikacji bawełny. Poza tym, uczestnicy kursu otrzymują pokaźną porcję wiedzy o światowym rynku bawełny, a także z zakresu manipulacji bawełny.

Dotychczasowa praktyka wykazuje, że producentom bawełny i kupcom wystarcza znajomość handlowych parametrów jakościowych – takich jak: klasa koloru, klasa zanieczyszczeń, Micronaire i długość włókna. Znacznie większe, związane z rozwojem technologii produkcji tekstyliów, są oczekiwania przetwórców bawełny. Coraz częściej więc, niezbędna jest znajomość parametrów włókna, takich jak: wytrzymałość na zerwanie, dojrzałość, masa liniowa, nierównomierność długości, zawartość krótkich włókien (SFI), neps i kurzy. Tego rodzaju analizy możliwe są do wykonania metodami instrumentalnymi na systemach takich jak HVI, AFIS, MDTA, itp. Szacuje się, że metodami instrumentalnymi klasyfikowana jest ponad połowa światowego zbioru bawełny. Pomimo stałego wzrostu ilości badań bawełny metodami instrumentalnymi, nadal, duża część zbioru klasyfikowana jest metodą manualną – poprzez porównywanie do standardów poszczególnych producentów bawełny.

Wprowadzanie na świecie, na wielką skalę instrumentalnej metody oceny bawełny z pewnością usprawnia proces klasyfikacji, jednak nie eliminuje człowieka i jego wiedzy z tego procesu. Z doświadczeń stosujących linie HVI do oceny bawełny wynika, że jednym z warunków uzyskania poprawnych rezultatów badań są odpowiednie kwalifikacje osób odpowiedzialnych za badania. Część wyników uzyskiwanych na HVI obarczona może być błędami. Dotyczy to ważnych – “handlowych” parametrów włókna bawełny, a przede wszystkim klasy zanieczyszczeń bawełny. Dlatego, wyniki uzyskiwane metodą instrumentalną powinny być weryfikowane przez osoby posiadające rzetelną wiedzę o surowcu i potrafiące samodzielnie klasyfikować bawełnę.

Absolwenci naszego kursu, dzięki praktycznej umiejętności klasyfikacji bawełny potrafią odpowiednio interpretować wyniki uzyskiwane na HVI , wychwytywać błędy popełniane przez HVI (np. w zakresie zanieczyszczeń, koloru..) i odpowiednio na nie reagować.

Oprócz Kursów, IB w Gdyni organizuje również seminaria i szkolenia w zakresie rynku i klasyfikacji – w tym również dla konkretnych firm lub zakładów, programowo zgodne z ich profilem działalności lub produkcji.

kursy oferta 2019


© Copyright - Izba bawełny