Międzynarodowy rok włókien naturalnych

Inicjatywa „ODKRYJ WŁÓKNA NATURALNE” – kontynuacja działań IYNF 2009.

 

Walne Zgromadzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych ogłosiło rok 2009 Międzynarodowym Rokiem Włókien Naturalnych. Główną intencją tej decyzji było zwiększenie wiedzy i świadomości konsumentów na temat włókien naturalnych, w tym bawełny oraz zaprezentowanie  wartości tych włókien dla konsumentów oraz dla społeczeństw.

 

Międzynarodowe Organizacje włókien naturalnych, które pod przewodnictwem FAO ściśle współpracowały nad promowaniem wiedzy o włóknach naturalnych w roku 2009 postanowiły kontynuować swoją działalność w latach następnych pod hasłem „Inicjatywa ODKRYJ WŁÓKNA NATURALNE – Discover Natural Fibres Initiative. DNFI jest aliansem kluczowych światowych organizacji zajmujących się włóknami naturalnymi. Przewodniczącym DNFI na rok 2010 został wybrany Henrik Kuffner, dyrektor generalny Międzynarodowej Organizacji Wełny (International Wool Textile Organisations).

Więcej informacji:

http://www.dnfi.org

 

 

MIĘDZYNARODOWY ROK WŁÓKIEN NATURALNYCH

 

DISCOVER NATURAL FIBRES 2009

 

W grudniu 2006 roku, podczas Walnego Zgromadzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych ogłoszono rok 2009 Międzynarodowym Rokiem Włókien Naturalnych (International Year of Natural Fibres IYNF 2009).

 

Obchody Międzynarodowego roku Włókien Naturalnych są dla ogromną szansą na prezentację i promocję bawełny oraz na zbudowanie powiązań i nawiązanie ściślejszej współpracy z organizacjami producentów i przetwórców innych włókien naturalnych. FAO – działająca przy ONZ Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa koordynuje przygotowania do IYNF 2009, przy współudziale organizacji reprezentujących branże: bawełniarską, wełniarska, lniarską oraz juty, konopi i innych przemysłów włókien naturalnych.

 

Dla wsparcia i rozpropagowania idei Międzynarodowego Roku Włókien Naturalnych opracowany został slogan i logo IYNF. Wszystkie agendy, organizacje, przedsiębiorcy i inne instytucje działające w sektorze bawełniarskim zachęcamy gorąco do włączenia logo i sloganu IYNF we wszelkie formy komunikacji zbiorowej. Logo i slogan IYNF mogą byc prezentowane na przykład na nagłówkach listowników, na ogłoszeniach, informacjach o wydarzeniach branżowych etc.

 

Właścicielem logo i sloganu IYNF jest organizacja FAO. Pozwolenie na użytkowanie logo i sloganu IYNF dla celów informacyjnych zostało udzielone wszystkim organizacjom, instytucjom i firmom działającym w sektorze włókien naturalnych. Aby użytkować logo i slogan IYNF dla celów komercyjnych (np. w ogłoszeniach o komercyjnym charakterze) – wymagane jest uzyskanie pozwolenia – potencjalni użytkownicy powinni o nie występować na adres e-mail:: IYNF-2009@fao.org.

 

Cele Międzynarodowego Roku Włókien Naturalnych 2009 to m.in.:

  • podniesienie świadomości konsumentów o roli włókien naturalnych w gospodarce światowej;
  • zwiększenie popytu na włókna naturalne,
  • polepszenie warunki życia farmerów – producentów włókien naturalnych i przychodów krajów, w których są uprawiane

Promocja używania włókien naturalnych sprzyja ochronie naturalnego środowiska


© Copyright - Izba bawełny