Projekty

                                                                                                                                                                                                                                                                             

PREIMPREGNOWANE LAMINATY NA BAZIE WŁÓKIEN LNIANYCH DO PRZETWARZANIA
W WARUNKACH NISKIEGO CIŚNIENIA

Izba Bawełny w Gdyni – Gdynia Cotton Association (koordynator międzynarodowy) wraz z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich oraz Fraunhofer Institute for Microstructure of Materials and Systems (Niemcy) i Forschungsvereinigung Werkstoffeausnachwachsenden Rohstoffene.V. (Niemcy) realizuje projekt “Preimpregnowane laminaty na bazie włókien lnianych do przetwarzania w warunkach niskiego ciśnienia” o akronimie CELPREG w ramach Inicjatywy CORNET, współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt dotyczy opracowania pre-impregnowanych laminatów wzmocnionych wyrobami z włókien lnianych na potrzeby lekkich konstrukcji strukturalnych. Włókna łykowe, ze względu na niską gęstość w porównaniu z włóknem szklanym, kevlarem czy włóknami syntetycznymi, są chętnie wykorzystywane jako wzmocnienie kompozytów. W efekcie prowadzi to do obniżenia masy produktu końcowego i jest korzystne z punktu widzenia oddziaływania na środowisko.

W projekcie opracowane zostaną struktury liniowych i płaskich wyrobów z włókien lnianych o parametrach zapewniających poprawny przebieg procesu formowania prepregów i wysoką jakość kompozytów. Laminaty wzmacniane wyrobami lnianymi na poziomie 60% będą wytwarzane na drodze ekonomicznie efektywnego procesu polegającego na wstępnej impregnacji i formowaniu prepregów w warunkach niskiego ciśnienia z wykorzystaniem naturalnej żywicy epoksydowej. Opracowany laminat będzie charakteryzował się zminimalizowaną porowatością, co wiąże się z uzyskaniem dobrych właściwości mechanicznych. Dzięki zastosowaniu procesów chemicznej modyfikacji włókna i żywicy epoksydowej środkami uniepalniającymi, uzyskany kompozyt będzie posiadał obniżoną palność, dając możliwości szerszego zastosowania w wielu gałęziach przemysłu np. w kolejnictwie, w przemyśle samochodowym, do budowy łodzi, elementów architektury i innych.

W Polsce opracowanie w ramach projektu Celpreg nowej jakości kompozytów na bazie włókna lnianego spowoduje zwiększenie zapotrzebowania na len, co będzie mieć wpływ na ekonomiczne pobudzenie sektora włókien naturalnych.

Więcej informacji o projekcie:   http://celpreg.gca.org.pl

Międzynarodowy Koordynator Projektu:
Izba Bawełny w Gdyni – Gdynia Cotton Association (IB)

Konsorcjum:
Izba Bawełny w Gdyni – Gdynia Cotton Association
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (IWNiRZ)
Fraunhofer Institute for Microstructure of Materials and Systems
Forschungsvereinigung Werkstoffeausnachwachsenden Rohstoffene.V.

Koordynator: Katarzyna Święcicka (IB)
Kierownik Badań Projektu: Dr hab. Małgorzata Zimniewska (IWNiRZ)

Okres realizacji projektu:  01.06.2018 – 31.05.2020

 

© Copyright - Izba bawełny