Program kursu

Ramowy program kursu obejmuje:

 

  • teoria włókna bawełny (odmiany botaniczne, budowa, skład chemiczny, podstawowe parametry fizyczne, właściwości itp.)
  • klasyfikacja bawełny metodą manualną – praktyka,
  • laboratoryjne metody badania bawełny, ze szczególnym uwzględnieniem HVI – teoria i praktyka,
  • standaryzacja bawełny wg. Universal Cotton Standards (USDA), na której oparty został system HVI, standaryzacja bawełny wg. normy O’z DSt 604-2001 (Uzbekistan i inne kraje Centralnej Azji),
  • omówienie wybranych zagadnień dotyczących światowego rynku bawełny (najważniejsze rynki produkcji i przetwórstwa bawełny, podstawowe parametry światowego rynku – tzn. produkcja, konsumpcja, zapasy, areał, wydajność, ceny),
  • wybrane zagadnienia z marketingu bawełny – handlu bawełną, transportu i manipulacji bawełny (kontrakt, regulaminy, obliczanie odszkodowań za gorszą niż w kontrakcie bawełnę, magazynowanie, ważenie, próbobranie itp.)
  • angielskie terminy i słownictwo wymagane w międzynarodowym obrocie bawełną.

Kurs w pełnym zakresie programowym trwa 4 tygodnie, jednak zarówno program jak i czas trwania kursu mogą być skrócone i dostosowane do wymagań oraz potrzeb określonej grupy uczestników. Praktyka wykazuje, że elastyczne dopasowanie czasu i programu kursu przynosi pozytywne efekty edukacyjne i zmniejsza koszty ponoszone przez uczestników.

Tak więc, na życzenie uczestników kursu, szkolenie obejmować może od 7 do 1 z wyżej wymienionych modułów. Na przykład: osoby zainteresowane wyłącznie klasyfikacją bawełny metodą manualną – wybrać mogą moduł 2 lub moduł 2+4, osoby zainteresowane oceną bawełny metodami laboratoryjnymi wybrać mogą moduł 3, a program kursu dla handlowców obejmować może moduły 5+6 .. itd.

kursy oferta 2019


© Copyright - Izba bawełny