JUBILEUSZ 85-LECIA POWOŁANIA SĄDU ARBITRAŻOWEGO PRZY IZBIE BAWEŁNY W GDYNI

 
W dniach 7 i 8 września 2023 roku w Gdyni odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 85-lecia powołania Sądu Arbitrażowego przy Izbie Bawełny w Gdyni. Ten najstarszy w Polsce sąd arbitrażowy, utworzony w roku 1938, ma w swoich kompetencjach arbitraż jakościowy oraz arbitraż techniczny czyli handlowy (z zakresu zapisów kontraktowych) dotyczący surowej bawełny, przędzy i tkanin bawełnianych.
 

Otwierając Sesję Jubileuszową, w dniu 7 września w Domu Bawełny w Gdyni, prezes Izby Bawełny dr inż. Ignacy Józkowicz powiedział:
 
Izba Bawełny w Gdyni to jedna z najstarszych organizacji samorządu zawodowego w Polsce. Jej historia ściśle łączy się z rozwojem naszego włókiennictwa w latach międzywojennych, ale także z prężnie funkcjonującym portem handlowym w Gdyni, wybudowanym na potrzeby odradzającej się gospodarki II Rzeczpospolitej. Na przestrzeni blisko 90 lat działalności, Izba Bawełny w Gdyni zdobyła sobie wysoką pozycję w systemie światowego handlu bawełną, dobrze służąc interesom polskiego i międzynarodowego przemysłu włókienniczego. Ogromne znaczenie dla ugruntowania tej pozycji miało powołanie 26 września 1938 roku – a więc już w trzy lata po założeniu Izby – pierwszego w Polsce Sądu Polubownego, chroniącego interesy członków międzynarodowego i krajowego obrotu bawełną.
 
Na przestrzeni 85-letniej działalności, Sąd Arbitrażowy przy Izbie Bawełny w Gdyni stał się powszechnie znaną i cenioną instytucją, wzmacniając rolę naszej organizacji:

jako jednego z najlepszych na świecie ośrodków kształcenia klasyfikatorów bawełny,
instytucji promującej pryncypialne zasady uczciwości kupieckiej i nienaruszalności zapisów kontraktowych w obrocie bawełną oraz przędzami i tkaninami bawełnianymi,

a także organizacji zabiegającej o jak najszersze propagowanie zalet bawełny, jako przyjaznego i bezpiecznego dla środowiska, odnawialnego i bio-degradowalnego surowca naturalnego.

 
W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele międzynarodowych i polskich organizacji branżowych i arbitrażowych, jak też arbitrzy Sądu Polubownego przy Izbie Bawełny w Gdyni oraz członkowie Honorowi, członkowie zwyczajni oraz przyjaciele i sympatycy Izby Bawełny.
 
Samorząd gdyński reprezentował Pan Dr Bartosz Bartoszewicz – Wiceprezydent Miasta Gdynia ds. jakości życia – szerzej na gdynia.pl.
 
Goście i członkowie Izby przyjechali na jubileusz i towarzyszącą mu konferencję z całej Polski, natomiast goście zagraniczni, reprezentujący głównie organizacje bawełniarskie i arbitrażowe przyjechali z Bremy, Paryża, Liverpoolu i Houston (USA), w wśród nich:
 

  – dr Robert Jiang – Sekretarz CICCA (Komitetu ds. Międzynarodowej Współpracy pomiędzy Izbami Bawełny), a zarazem przedstawiciel International Cotton Association z Liverpoolu – W. Brytania, przy której funkcjonuje najstarszy na świecie sąd arbitrażowy;
  – Pani Stephanie Silber – Wiceprezydent Izby Bawełny w Bremie / Niemcy
  – Pani Agnieszka Durlik – Dyrektor Generalna Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej – największego sądu arbitrażowego w Polsce;
  – Pan dr Terry Townsend – światowy ekspert ds. bawełny, były Dyrektor Wykonawczy ICAC – Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny w Waszyngtonie, USA; obecnie konsultant w DNFI Discover Natural Fibres Initiative (Inicjatywa Odkryj Włókna Naturalne – www.dnfi.org );
  – Pan prof. adw. Peter Iglikowski – wybitny ekspert i wykładowca prawa angielskiego i francuskiego, adwokat, specjalista w zakresie międzynarodowego prawa arbitrażowego. Kancelaria adwokacja LEWIS & CO – z Paryża / Francja;

   
  Na uroczystości jubileuszowe przybyli także przedstawiciele innych izb i stowarzyszeń branżowych, jak:

  – Pan Ireneusz Chabrowski – Prezes Stowarzyszenia Włókienników Polskich,
  – Pan Rafał Machowiak – Sekretarz Generalny Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, przy której działa również sąd arbitrażowy,
  – Pan Wojciech Kodłubański – Prezes Towarzystwa Miłośników Gdyni,

   
  Wśród obecnych na uroczystościach Członków Honorowych, arbitrów Izby i ekspertów ds. włókiennictwa byli także m.in.:

  – Pani prof. dr hab. inż. Iwona Frydrych – Politechnika Łódzka,
  – Pani prof. dr. hab. inż. Małgorzata Matusiak – Politechnika Łódzka,
  – Pan prof. dr hab. Ryszard Kozłowski – były wieloletni dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych (obecnie IWNiRZ) w Poznaniu, redaktor naczelny Journal of Natural Fibers,
  – Pani Wiesława Trywiańska-Furman – arbiter Izby ds. przędz, Członek Honorowy IB,
  – Pan Zbigniew Cekus – arbiter ds. surowca bawełnianego,
  – Pan Paweł Sala – arbiter ds. surowca bawełnianego,
  – Pan Andrzej Drożdż – znakomity rzeczoznawca, główny ekspert ds. bawełny IB, nauczyciel wielu klasyfikatorów bawełny, absolwentów kursów organizowanych w Izbie Bawełny.

   
  Warto nadmienić, że obecny dyrektor – Wiceprezes Urzędujący Izby Bawełny – Pan Jerzy Kotwas jest również arbitrem ds. surowca bawełnianego.
   
  Arbitrów ds. rozstrzygania sporów handlowych reprezentowali: adw. dr Roman Olszewski – Przewodniczący Kolegium Arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Izbie Bawełny oraz pan Jarosław Bokina – były Prezes C. Hartwig Gdynia.
   
  Zgodnie z programem wydarzeń który obejmował:
   
  7 września 2023 r. – w czwartek:
  – Uroczyste posiedzenie Zarządu Izby Bawełny,
  – Oficjalną Sesję Jubileuszową, podczas której przemawiali:

  • Prezes Izby Bawełny w Gdyni – dr inż. Ignacy Jóżkowicz, witając i przedstawiając Gości;
  • Wiceprezydent Miasta Gdynia – dr Bartosz Bartoszewicz, prezentując krótką historię oraz aktualny rozwój miasta i portu Gdynia;
  • Wiceprezes Urzędujący – Dyrektor Izby Bawełny w Gdyni – Jerzy Kotwas, przedstawiając historię Sądu Arbitrażowego przy Izbie Bawełny na tle historii Gdyni, oraz
  • Gość specjalny – dr Terry Townsend z DNFI, który wygłosił wykład pt. Rola bawełny i innych włókien naturalnych w zrównoważonym rozwoju włókiennictwa.

   
  Po wystąpieniach zaproszonych Gości, którzy złożyli członkom Izby gratulacje z okazji tak znakomitego Jubileuszu, wszyscy uczestniczy spotkali się wieczorem na uroczystej kolacji, zorganizowanej w restauracji ze wspaniałym widokiem na port, zatokę i bulwary gdyńskie.
   
  8 września 2023 r. – piątek
   
  Konferencja Jubileuszowa zorganizowana była w salach konferencyjnych hotelu MERCURE Gdynia, podczas której swoje referaty prezentowali:

  • Przewodniczący Kolegium Arbitrów Izby Bawełny – adw. dr Roman Olszewski, wykład pt. Cele i działalność Sądu Arbitrażowego przy Izbie Bawełny;
  • Sekretarz CICCA oraz przedstawiciel International Cotton Association – dr Robert Jiang, wykład pt. Rzetelność kupiecka i świętość kontraktów jako podstawowe warunki współczesnego handlu bawełną;
  • Przedstawiciel Barreau de Paris LEWIS & CO – adw. prof. Peter Iglikowski, wykład pt. Arbitraż handlowy we współczesnym świecie, oraz
  • Dyrektor Generalna Sądu Arbitrażowego przy KIG – Agnieszka Durlik, wykład pt. Fakty i mity o arbitrażu.

   
  Obchody Jubileuszu 85-lecia utworzenia Sądu Arbitrażowego przy Izbie Bawełny w Gdyni zakończyły się lunchem i krótkim rejsem po Zatoce Gdańskiej, przy wspaniałej letniej pogodzie, jaka towarzyszyła dwudniowemu świętu Izby Bawełny w Gdyni.
   
  Listy gratulacyjne

© Copyright - Izba bawełny