Cele i zadania

Zadania wynikające ze Statutu oraz bieżących potrzeb Izba Bawełny w Gdyni realizuje poprzez:

 • rozpowszechnianie Regulaminów oraz Zbioru Zasad i Reguł Izby Bawełny w Gdyni, które stanowią bazę dla zawierania międzynarodowych kontraktów kupna – sprzedaży bawełny;
 • popularyzacja wzorcowego formularza kontraktu kupna – sprzedaży bawełny w języku polskim lub angielskim, którego postanowienia zgodne są z Regulaminami oraz Zbiorem zasad i reguł opracowanymi przez Izbę Bawełny w Gdyni;
 • rozstrzyganie przez Sąd Arbitrażowy przy Izbie Bawełny w Gdyni sporów wynikających z kontraktów kupna sprzedaży bawełny w arbitrażu jakościowym
  i technicznym;
 • publikowanie raz do roku listy krajowych i zagranicznych członków Izby Bawełny w Gdyni – Directory Izby Bawełny w Gdyni;
 • wykonywanie testów laboratoryjnych w Laboratorium Izby Bawełny w Gdyni;
 • organizowanie kursów klasyfikacji bawełny w językach polskim, rosyjskim i angielskim;
 • publikowanie i uaktualnianych różnic wartościowych;
 • utrzymywanie kontaktów oraz współpraca z międzynarodowymi organizacjami bawełniarskimi;
 • organizowanie międzynarodowego forum dyskusyjnego w trakcie organizowanych co dwa lata w Gdyni Międzynarodowych Konferencji Bawełniarskich;
 • reprezentowanie interesów swoich członków wobec władz państwowych, instytucji międzynarodowych i innych organizacji.

 

Arbitraż

Regulaminy oraz Zbiór Zasad i Reguł

Kontrakt kupna – sprzedaży bawełny


© Copyright - Izba bawełny