Biura-WynajemZapytania ofertoweStrefa dla członkówZnak bawełnyOrganizacje międzynarodoweGaleria

Konkurs

Izba Bawełny w Gdyni zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie imienia Profesora Witolda Żurka
na najlepszą pracę dyplomową o tematyce włókienniczej

doc  Ogloszenie 2019

doc  Regulamin

doc  Zalacznik_Nr_1_zgloszenie 2019

doc  Skład Kapituły Konkursu

doc  Zalacznik_Nr_2 – RODO

LAUREACI II edycji Konkursu im. prof. Witolda Żurka / za rok 2015:
I miejsce: inż. Natalia Mateuszuk – za pracę inżynierską „Analiza eksperymentalna sztywności ściskania i porowatości dzianin dystansowych” napisaną pod kierunkiem dr inż. Katarzyny Pieklak, na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Katedra Dziewiarstwa, Politechniki Łódzkiej.
II miejsce inż. Mateusz Aniszewski – za pracę inżynierską Wpływ wykończenia przeciwpalnego tekstyliów na ich właściwości użytkowe i estetyczne napisaną pod kierunkiem dr inż. Waldemara Machnowskiego, w Kolegium Towaroznawstwa Politechniki Łódzkiej.

W dniu 24 maja 2017 roku w audytorium im. A. Sołtana PŁ w Łodzi odbyła się uroczysta sesja Senatu z okazji 72. Rocznicy powstania Politechniki Łódzkiej. W toku Sesji odbyła się m.in. uroczystość wręczenia nagród im. prof. Witolda Żurka za najlepsze prace dyplomowe o tematyce włókienniczej.
Nagrody w imieniu Zarządu Izby Bawełny w Gdyni wręczył pan Marcin Granosik, członek Zarządu Izby Bawełny i prezes Textilimpex Sp. z o.o.

LAUREATKA III edycji Konkursu im. prof. Witolda Żurka / za rok 2016:
Pani mgr inż. Pamela Miśkiewicz – za pracę dyplomową magisterską „Wpływ personalizacji odzieży na komfort cieplny użytkowników” napisaną pod kierunkiem dr inż. Agnieszki Cichockiej, na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej, specjalność: inżynieria projektowania tekstyliów.
W dniu 24 maja 2017 roku w audytorium im. A. Sołtana PŁ w Łodzi odbyła się uroczysta sesja Senatu z okazji 72. Rocznicy powstania Politechniki Łódzkiej. W toku Sesji odbyła się m.in. uroczystość wręczenia nagród im. prof. Witolda Żurka za najlepsze prace dyplomowe o tematyce włókienniczej.
Nagrody w imieniu Zarządu Izby Bawełny w Gdyni wręczył pan Marcin Granosik, członek Zarządu Izby Bawełny i prezes Textilimpex Sp. z o.o.

20170524_120210

na zdjęciu od lewej:
JM Rektor Politechniki Łódzkiej prof. Sławomir Wiak, członek Zarządu Izby Bawełny w Gdyni Marcin Granosik (prezes Textilimpex Sp. z o.o.), inż. Natalia Mateuszak, mgr inż. Pamela Miśkiewicz, prodziekan ds. Nauki PŁ – dr hab. inż. Zbigniew Mikołajczyk.

LAUREATKA IV edycji Konkursu im. prof. Witolda Żurka / za rok 2017:
W dniu 24 maja 2018 r. w toku uroczystości z okazji dnia Politechniki Łódzkiej odbyło się wręczenie nagrody za zajęcie 1 miejsca w IV edycji Konkursu im. Prof. Witolda Żurka na najlepszą pracę dyplomową o tematyce włókienniczej obronioną w okresie roku przed terminem ogłoszenia Konkursu.
Kapituła Konkursu  zdecydowała o przyznaniu I miejsca i nagrody pani inż. Gabrieli Kosiuk – za pracę inżynierską „Odzież poprawiająca widoczność na drodze” napisaną pod kierunkiem dr hab. inż. Małgorzaty Matusiak, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Instytut Architektury Tekstyliów, Zakład Odzieżownictwa i Tekstroniki Politechniki Łódzkiej.
Nagrodę w imieniu Zarządu Izby wręczył członek Honorowy Izby Bawełny Profesor Tadeusz Jackowski.

Rozstrzygnięcie V Edycji Konkursu im. Profesora Żurka
W październiku Izba Bawełny w Gdyni ogłosiła V Edycję Konkursu im. Profesora Witolda Żurka na najlepszą pracę dyplomową o tematyce włókienniczej. Zgodnie z Regulaminem do Konkursu mogą przystąpić absolwenci studiów wyższych I-go lub II-go stopnia polskich uczelni publicznych i niepublicznych, którzy obronili pracę dyplomową o tematyce włókienniczej w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przed terminem ogłoszenia konkursu.
Kapituła Konkursu  zdecydowała o przyznaniu I miejsca i nagrody pani mgr inż. Dominice Kamińskiej  – za pracę magisterską  pt.” Analiza właściwości technologicznych i użytkowych tkanin z udziałem włókien sojowych” napisaną pod kierunkiem  dr hab. inż. Małgorzaty Matusiak,  Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Instytut Architektury Tekstyliów, Zakład Odzieżownictwa i Tekstroniki Politechniki Łódzkiej.
Nagroda zostanie wręczona 24 maja br. podczas uroczystości zorganizowanych z okazji Dnia Politechniki Łódzkiej.


© Copyright - Izba bawełny