Arbitraż

SĄD ARBITRAŻOWY PRZY IZBIE BAWEŁNY W GDYNI

(est. 1938)

Działający od 1938 roku Sąd Arbitrażowy przy Izbie Bawełny w Gdyni jest najstarszym z ciągle działających sądów polubownych w Polsce. Zajmuje się rozstrzyganiem sporów jakościowych i handlowych dotyczących obrotu bawełną. Własne laboratorium oraz profesjonalne sale klasyfikacji bawełny umożliwiają utrzymanie wysokiego poziomu badań i ocen surowca. Na bieżąco uaktualniana lista arbitrów pozwala na zapewnienie stronom sporu jak najlepszego zaplecza merytorycznego.

W 2010 roku, dotychczas stosowane Regulaminy, decyzją 69. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Bawełny w Gdyni zastąpione zostały nowymi   – „Regulaminy oraz Zbiór  Zasad i Reguł  Izby Bawełny w Gdyni”, do których implementowane zostały handlowe zasady z „Bylaws and Rules” International Cotton Association (ICA). Regulamin Sądu Polubownego przy Izbie Bawełny w Gdyni oraz zapisy dotyczące przędzy bawełnianej i tkanin surowych pozostawiono bez zmian. 

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązujących procedur przystąpienia do arbitrażu, wymaganej dokumentacji, opłat sądowych i trybu postępowania znajdują się w Regulaminach Izby Bawełny w Gdyni.


© Copyright - Izba bawełny