Biura-WynajemZapytania ofertoweStrefa dla członkówZnak bawełnyOrganizacje międzynarodoweGaleria

Historia

1935

powołanie do życia Zrzeszenia Interesentów Handlu Bawełną w Gdyni

1936

zatwierdzenie Statutu Zrzeszenia i Walne Zgromadzenie

1938

otwarcie arbitrażu bawełny w Gdyni

1945

reaktywowanie działalności Zrzeszenia Interesentów Handlu Bawełną

1948

rozpoczęcie kursów klasyfikacji bawełny

1958

przystąpienie Izby Arbitrażowej Bawełny w Gdyni do Porozumienia nt. Uniwersalnych Standardów Bawełny Amerykańskiej

1965

uznanie przez ACSA uprawnień arbitrażowych Laboratorium Izby Bawełny w Gdyni w zakresie Micronaire

1978

członkostwo Izby Bawełny w Gdyni w Komitecie ds. Międzynarodowej Współpracy pomiędzy Izbami Bawełny

1990

utworzenie Fundacji Izby Bawelny w Gdyni

1991

członkostwo Izby Bawełny w Gdyni w Międzynarodowym Komitecie Doradczym ds. Bawełny

1997

akredytacja laboratorium Izby


© Copyright - Izba bawełny