Historia

KALENDARIUM IZBY BAWEŁNY W GDYNI

1935 Powołanie do życia „Zrzeszenia Interesentów Handlu Bawełną”.
1936 Zatwierdzenie Statutu Zrzeszenia i Pierwsze Walne Zgromadzenie.
1938 Otwarcie Domu Bawełny i uruchomienie działalności arbitrażowej.
1945 Reaktywowanie Zrzeszenia Interesentów Handlu Bawełną
1947 Zmiana nazwy na „Izba Arbitrażowa Bawełny”.
1948 Rozpoczęcie kursów klasyfikacji bawełny.
1958 Przystąpienie Izby Arbitrażowej Bawełny do Porozumienia nt. Uniwersalnych Standardów Bawełny Amerykańskiej (Universal Cotton Standards Conference).
1965 Uznanie przez ACSA  uprawnień arbitrażowych Laboratorium Izby Bawełny .
1973 Zmiana nazwy na „Izba Bawełny w Gdyni”.
1978 Przyjęcie Izby do  Komitetu ds. Międzynarodowej Współpracy pomiędzy Izbami Bawełny (CICCA – Committee for International Co-operation between Cotton Associations).
1991 Przystąpienie Polski do Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny  (ICAC – International Cotton Advisory Committee), z Izbą Bawełny w funkcji organizacji koordynującej
1997 Uzyskanie akredytacji przez Laboratorium Izby Bawełny.
1997 Rozpoczęcie udzielania licencji na stosowanie w Polsce Znaku Towarowego Bawełny.
2000 Wstąpienie Izby Bawełny jako członka-założyciela do Międzynarodowego Forum ds. Promocji Bawełny (IFCP – International Forum for Cotton Promotion).
2003 Organizacja 62. Sesji Plenarnej ICAC w Polsce.
2005 Przystąpienie Izby do Europejskiego  Komitetu ds. Przemysłu Bawełniarskiego i Pokrewnych Przemysłów Włókienniczych (EUROCOTON – European Committee of the Cotton and Allied Textile Industries)
2005 Przyjęcie Zbioru zasad i reguł europejskich Izb Bawełny.
2007 Rozpoczęcie licencjonowania w Polsce Międzynarodowego Znaku Bawełny (International Cotton Emblem)
2008 Konferencja-Debata nt. przemysłu tekstylnego Izba Bawełny w Gdyni  – Eurocoton
z udziałem przedstawicieli KE.
2009 Obchody Międzynarodowego Roku Włókien Naturalnych
2015 Obchody Jubileuszu 80-lecia Izby Bawełny w Gdyni
2018 Przystąpienie Izby do projektu CELPREG „ Preimpregnowane laminaty na bazie włókien lnianych do przetwarzania w warunkach niskiego ciśnienia” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu CORNET
2020 Jubileusz 85-lecia Izby Bawełny w Gdyni
2022 Izba Bawełny w Gdyni we współpracy z Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oraz Politechniką Drezdeńską jest współorganizatorem 14. Międzynarodowej Konferencji Naukowej CLOTECH ‘2022.

© Copyright - Izba bawełny