83. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW IZBY BAWEŁNY W GDYNI

83. ZWYCZAJNE – SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW IZBY BAWEŁNY W GDYNI
W dniu 02 czerwca 2023 roku w Sali Witrażowej w Hotelu Zamek III Sobieski w Rzucewie koło Pucka odbyło się 83. Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenia Członków Izby Bawełny w Gdyni.

Członkowie Izby Bawełny w Gdyni
Obrady

Walne Zgromadzenie zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2022 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2022, przyjęło budżet na rok 2023 i udzieliło ustępującemu Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawozdawczym 01.01.2022 – 31.12.2022.
Serdeczne podziękowania za zaangażowanie i pracę społeczną na rzecz naszego Stowarzyszenia złożono Pani prof. dr hab. inż. Iwonie Frydrych, kończącej 4-letni okres przewodniczenia Zarządowi Izby Bawełny w Gdyni.

Od lewej : Dyrektor IB Jerzy Kotwas, Prezes IB prof. Iwona Frydrych oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia – Artur Gacek

83. Walne Zgromadzenia przeprowadziło wybory do władz Izby.
W skład Zarządu Izby Bawełny kadencji 2023-2025 weszli:

Ignacy Józkowicz Prezes Manufaktura AEGALLERY Agata Józkowicz
Iwona Frydrych Wiceprezes Cotton House Jakubiak Sp. j.
Marek Radwański Wiceprezes EKOTEX Sp. z o.o.

oraz

Jerzy Kotwas Wiceprezes Urzędujący Dyrektor Izby Bawełny w Gdyni
Radosław Dziuba Członek ŁUKASIEWICZ – Łódzki Instytut Technologiczny
Anna Garnys Członek SKALTEX Kaczmarek, Błaszczyk, Sp. J.
Benoit Gaujard Członek Przędzalnia Lambrecht Okonek Sp. z o.o.
Katarzyna Grabowska Członek Politechnika Łódzka
Marek Grzywacz Członek SGS Polska Sp. z o.o.
Krzysztof Lesik Członek POLONTEX S.A.
Renisław Matyja Członek GALTEX S.A.
Piotr Zieliński Członek WISAN S.A.

 

Nowy Prezes Izby Bawełny w Gdyni – dr inż. Ignacy Józkowicz
Nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna IB kadencji 2023 – 2025

W skład Komisji Rewizyjnej Izby Bawełny w Gdyni kadencji 2023-2025 weszli:

Anna Kicińska-Jakubowska  Przewodnicząca Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
Ireneusz Chabrowski Członek Stowarzyszenie Włókienników Polskich
Mirosław Kiełbasa Członek Polska Izba Lnu i Konopi

83.Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków IB nadało tytuł Członka Honorowego Izby Bawełny w Gdyni następującym osobom:
Pani Iwonie Frydrych,
Pani Annie Garnys,
Pani Katarzynie Święcickiej oraz
Panu Jackowi Jakubiakowi.

Nowi Członkowie Honorowi Izby Bawełny

Dodatkowymi wydarzeniami, jakie towarzyszyły temu najważniejszemu w ciągu roku spotkaniu Członków naszego Zrzeszenia były:

  • w dniu 31 maja – posiedzenie inauguracyjne Konwentu Honorowego, utworzonego zgodnie z postanowieniami Statutu Izby Bawełny w Gdyni (2022), w którym uczestniczyli Członkowie Honorowi oraz Członkowie Prezydium Izby Bawełny w Gdyni. Konwent Honorowy wybrał jednogłośnie pana Artura Gacka swoim Przewodniczącym, udzielając mu także upoważnienia do głosowania we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad 83. Walnego Zgromadzenia Członków Izby;
  • w dniu 01 czerwca – ostatnie posiedzenie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Izby Bawełny w kadencji 2021-2022;
  • w dniu 02 czerwca – Konferencja Otwarta pt.:
    Bawełna i włókna naturalne, a zrównoważony rozwój sektora włókienniczego
prof. M. Matusiak w trakcie Konferencji Otwartej
prof. R. Kozłowski w trakcie Konferencji Otwartej

Więcej zdjęć w galerii

© Copyright - Izba bawełny