Z. Roskwitalski – Przewodnicząceym IFCP

Wiceprezes Urzędujący Izby Bawełny w Gdyni – Zbigniew Roskwitalski został wybrany  na Przewodniczącego Międzynarodowego Forum ds. Promocji Bawełny (IFCP) na Dorocznym Posiedzeniu członków, które odbyło się w dniu 06 września 2011 r. w Buenos Aires w ramach 70 Plenarnego Posiedzenia Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny (ICAC).

 

Wiceprzewodniczącym IFCP został wybrany Mark Messura – Wiceprezes Global Product Supply Chain Division (Cotton Incorporated – USA), natomiast skarbnikiem – Nayan C. Mirami, Wiceprezes Cotton Association of India (CAI).

Jeffrey Silberman (Chairperson of the Textile Development and Marketing Department at the Fashion Institute of Technology (FIT) in New York City) kontynować będzie pracę jako Dyrektor Wykonawczy IFCP.

 

Na rozpoczęcie nowej kadencji Pan Z. Roskwitalski powiedział, że z przyjemnością ponownie przyjmuje zaszczyt przewodniczenia IFCP i chce wypełniać wynikające stąd zobowiązania poprzez prężny rozwój organizacji.

 

IFCP zapewnia globalną wymianę informacji mającą na celu poszerzenie zakresu działań prowadzących do zwiększenia popytu na bawełnę. IFCP podsuwa pomysły, jak za nieduże pieniądze promować bawełnę na skalę regionalną,   krajową czy transnarodową w sposób możliwy do zastosowania w każdym zakątku globu. IFCP reprezentuje 14 organizacji członkowskich z 11 krajów.

© Copyright - Izba bawełny