WAŻNE: KONSULTACJE OTWARTE KE DLA UNIJNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Konsultacje otwarte: Ocena unijnego systemu instrumentów ochrony rynku

W związku z prowadzoną przez Komisję Europejską ocena funkcjonowania unijnego systemu instrumentów ochrony rynku (TDI), w szczególności w zakresie postępowań i środków antydumpingowych i antysubsydyjnych, zwracamy się do Państwa o wzięcie udziału w ankiecie on-line dla unijnych przedsiębiorstw. Ankieta daje możliwość wypowiedzenia się na temat funkcjonowania i efektywności unijnego systemu TDI. Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 20 minut. Ankieta dostępna jest do 31 lipca 2011r. pod adresem:

http://www.bkp-development.com/index.php?option=com_bfsurvey_pro&view=sayg&catid=58&Itemid=87&lang

Dodatkowe informacje nt. procesu oceny TDI znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki, w zakładce Współpraca międzynarodowa – Handel Zagraniczny – Antydumping: http://www.mg.gov.pl/node/13747

 

Konsultacje publiczne nt dostępu krajów trzecich do unijnego rynku zamówień publicznych

Równolegle otwarte zostały publiczne konsultacje dotyczące warunków i zasad dostępu krajów trzecich do unijnego rynku zamówień publicznych. Celem konsultacji jest ustanowienie proporcjonalnego, spójnego i efektywnego systemu warunków dostępu zagranicznych firm do europejskich zamówień publicznych. Będzie ona również podstawą do negocjacji z krajami trzecimi  dla usprawnienia dostępu firm unijnych do rynków zamówień publicznych w krajach trzecich. Konsultacje trwają do 2 sierpnia 2011r. Kwestionariusz online znajduje się pod adresem:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=internationalPP

 

Konsultacje  publiczne: Trade and Development Communication

Trwają również publiczne konsultacje na temat przyszłych kierunków negocjacji dotyczących handlu i rozwoju i stworzenia agendy europejskich działań na najbliższe lata. Otwarte 21 czerwca konsultacje potrwają 2 miesiące. Więcej informacji oraz kwestionariusz konsultacyjny pod adresem:

http://trade.ec.europa.eu/consultations/?consul_id=156

 

Gorąco zachęcamy Państwa do uczestnictwa w ankietach.

© Copyright - Izba bawełny