Walne Zgromadzenie Członków Izby Bawełny w Gdyni

Walne Zgromadzenie Członków Izby Bawełny w Gdyni, w dniu 5 czerwca 2008 roku, podsumowało sytuację polskiego przemysłu włókienniczego oraz zaaprobowało kierunki działania Izby, zmierzające do jak najefektywniejszego reprezentowania interesów polskich przędzalników, tkaczy i producentów odzieży wobec Komisji Europejskiej i we współpracy z polską administracją państwową. Celem działań Izby jest dalsze wspieranie konkurencyjności przemysłu włókienniczego oraz walka o utrzymanie miejsc pracy w tym sektorze. Szczególnie podkreślono konieczność kontynuowania monitoringu importu tekstylno odzieżowego z Chin.

 

Pan Marek Dominiak – Prezes Izby Bawełny w Gdyni, omawiając aktywność Izby na rzecz wspierania przemysłu tekstylno-odzieżowego wskazał – jako dobry przykład efektywności – walkę o utrzymanie w sektorze tekstylno-odzieżowym zasady podwójnego przetworzenia dotyczącej preferencyjnych reguł pochodzenia towarów (GSP). Jeszcze pół roku temu wydawało się, że likwidacja zasady podwójnego przetworzenia i wprowadzenie w zamian (pod naciskiem Dyrektoriatu Generalnego ds Handlu i lobby importerów) zasady wartości dodanej jest sprawą przesądzoną. Groziło to realną destrukcją europejskiemu tkactwu i przędzalnictwu. Obecnie – wspólnym wysiłkiem – udaje się tę tendencje powstrzymać.

Kolejnym ważnym punktem obrad było wprowadzenie do Regulaminu Sadu Polubownego zapisów dotyczących procedury arbitrażowej badań bawełny metodą instrumentalną na linii HVI.

W trakcie obrad pani profesor Iwona Frydrych (Katedra Odzieżownictwa Politechniki Łódzkiej) przekazała członkom Izby zaproszenie na 8. Międzynarodową Konferencje CLOTECH 2008 nt. zastosowań innowacyjnych materiałów i technologii w wyrobach tekstylnych i obuwiu.

Pani Elwira Zaręba – dyrektor Stowarzyszenia Włókienników Polskich – poinformowała zgromadzonych o działalności ACTE – Europejskiego Stowarzyszenie Wspólnot Przemysłu Tekstylnego (European Textile Collectivities Association) – europejskiej organizacji działającej na rzecz miast, gmin oraz regionów z silną pozycją przemysłu odzieżowego. Pani Dyrektor zaapelowała do przedsiębiorców o przystępowanie do tej organizacji, której ostatnie spotkanie odbyło się w maju w Łodzi.

Podczas spotkania omówiono także plan działań i wydarzeń koordynowanych przez Izbę Bawełny oraz współpracujące instytuty i ośrodki naukowo-badawcze związane z promocją Międzynarodowego Roku Włókien Naturalnych (IYNF 2009).

Jednym z wydarzeń powiązanych z obchodami IYNF będzie wrześniowa 10. Międzynarodowa Konferencja Bawełniarska, organizowana w Gdyni w dniach 4-5 września 2009 roku pt. „Włókna Naturalne – ich atrakcyjność w wielokierunkowym użytkowaniu”.

© Copyright - Izba bawełny