UZBECKA BAWEŁNA UWOLNIONA OD PRACY DZIECI I PRACY PRZYMUSOWEJ

Zgodnie z nowym raportem Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) Uzbekistanowi udało się wyeliminować systemową pracę dzieci, jak również pracę przymusową z przemysłu bawełniarskiego.
 
Jak szacuje ILO – ok. 2 miliony dzieci zostało uwolnionych od obowiązku pracy systemowej oraz pół miliona dorosłych podlegających pracy przymusowej, począwszy od reformy sektora bawełniarskiego, która rozpoczęła się 7 lat temu.
 
Niezależny Raport Zewnętrzny Międzynarodowej Organizacji Pracy Monitorujący Zbiory Bawełny w Uzbekistanie w 2021 r. – oparty na 11 000 wywiadów ze zbieraczami bawełny – stwierdza, że 99% tych, którzy brali udział w zbiorach bawełny w 2021, pracowało dobrowolnie.
 

Źródło: Międzynarodowa Organizacja Pracy

© Copyright - Izba bawełny