ŚWIATOWY RYNEK BAWEŁNY W SEZONACH 2015/16 I 2016/17

Andrzej Drożdż na podstawie danych ICAC

W sezonie 2015/16, znacznie niższe zbiory u pięciu największych producentów (76% światowej produkcji) i wyższy niż oczekiwano popyt doprowadziły do zmniejszenia zapasów na koniec sezonu 2015/16 o 12% do 19,7 mln ton.
W 2015/16, produkcja bawełny w Chinach spadła o 26% do 4,8 mln ton dzięki pomniejszonym dotacjom rządowym i konkurencji ze strony innych upraw. Konsumpcja bawełny w Chinach spadła o 2% do 7,3 mln ton, a mimo to przewyższyła produkcję o 2,5 miliona ton.

W sezonie 2015/16 światowa konsumpcja bawełny zmniejszyła się o 1% do 23,9 mln ton, lecz światowa produkcja zmniejszyła się aż o 18% do 21,3 mln ton. Indie, największy na świecie producent bawełny, zanotowały spadek produkcji o 11% do 5,7 mln ton. Produkcja bawełny w Stanach Zjednoczonych zmniejszyła się o 21%, do 2,8 miliona ton. Zbiór w Pakistanie spadł o 34% do najniższego poziomu od 1998/99 – 1,5 mln ton. Produkcja bawełny w Brazylii (największy producent na półkuli południowej) spadła w minionym sezonie o 11%, do 1,4 mln ton.

W ubiegłym sezonie ceny bawełny na rynku międzynarodowym były dość stabilne, jednak pod koniec sezonu, bez wyraźnych przyczyn (bo światowe zapasy są nadal ogromne, a konsumpcja obniżyła się)) wzrosły do ponad 80 centów/lb ze średnio 70 centów/lb w sezonie. W ślad za surowcem, bardzo podobnie kształtowały się ceny przędz bawełnianych.

W sezonie 2016/17, areał upraw bawełny na świecie wzrośnie o 1%, do 30,7 mln ha, natomiast przewiduje się, że wydajność wzrośnie o 7%, do 746 kg/ha. W rezultacie, światowa produkcja wzrośnie o 8% do 22,9 miliona ton. Wzrosty produkcji bawełny w Indiach, USA, Pakistanie i Brazylii zrekompensują spadek produkcji w Chinach w sezonie 2016/17. Satysfakcjonujące farmerów ceny bawełny w okresie wegetacji zachęcają ich do stosowania większej ilości środków ochrony roślin i nawozów w celu poprawy wydajności. Ponadto, warunki meteorologiczne w tym roku są zdecydowanie bardziej korzystne dla plantacji bawełny w porównaniu z ubiegłym sezonem.

Produkcja bawełny w Indiach wzrośnie o 8%, do 6,2 mln ton dzięki poprawie wydajności o 7%, do 518 kg/ha. Obszar upraw bawełny w Stanach Zjednoczonych wzrósł o 10%, do 3,6 mln ha. Oczekuje się, że średnia wydajność w USA wzrośnie o 8%, do 929 kg/ha, a produkcja o 19%, do 3,3 mln ton. Wysokie koszty produkcji ograniczyły chęć chińskich farmerów do uprawiania bawełny w tym sezonie, pomimo wyraźnego wzrostu cen bawełny chińskiej. Dzięki temu, przewiduje się, że produkcja w Chinach zmniejszy się o 3% do 4,7 mln ton. Oczekuje się, że produkcja bawełny w Pakistanie wzrośnie o 20%, do 1,8 mln ton dzięki wzrostowi wydajności o 27%  (669 kg/ha).

Chociaż oczekuje się, że światowa produkcja bawełny wzrośnie w sezonie 2016/17 to jej konsumpcja będzie się utrzymywać się na ubiegłorocznym poziomie 23,9 mln ton. Przerób bawełny u największego światowego konsumenta – w Chinach obniży się zapewne o ok. 3% do 7,1 mln ton z powodu wysokich cen bawełny chińskiej w porównaniu z bardzo tanim  poliestrem (obecnie, 47% ceny bawełny) i urzędowym ograniczeniem importu bawełny. Spadek konsumpcji bawełny w Chinach  zrekompensowany zostanie wzrostami w Indiach i Pakistanie, gdzie konsumpcja wzrośnie odpowiednio o 2%, do 5,3 mln ton i o 1% do 2,2 mln ton. Przewiduje się, że w Turcji, czwartym co do wielkości konsumentem bawełny, konsumpcja bawełny może spaść o 1%, do 1,4 mln ton.

Biorąc pod uwagę prognozowany spory wzrost światowej produkcji bawełny, brak wzrostu konsumpcji i ogromne światowe zapasy – można założyć, że w sezonie 2016/17 ceny bawełny i przędz bawełnianych nie powinny być wyższe niż w sezonie 2015/16. Jednocześnie, należy pamiętać, że podobnie jak w ubiegłych sezonach wpływ na światowy rynek bawełny i przędzy mieć będą trudne do przewidzenia zjawiska takie jak: spekulacje, zmiany kursów walut, decyzje poszczególnych rządów co do wspierania produkcji, eksportu bawełny lub tekstyliów, itp.

© Copyright - Izba bawełny