Sfałszowane certyfikaty GOTS

International Working Group on Global Organic Textile Standard (GOTS) Międzynarodowa Grupa Robocza ds. Światowych Standardów dla Tekstylnych Wyrobów Organicznych poinformowała  o przypadku wykrycia sfałszowanego certyfikatu w Chinach w firmie “Anhui Skyworth Co Ltd’” China.

Wszystko wskazuje na to, że certyfikat operacyjny i transakcyjny został sfałszowany. Firma ta nie jest klientem IMO i nigdy takiego certyfikatu nie otrzymała. W certyfikatach wydanych innym podmiotom firma ta wymieniła nazwę, adres i inne dane, tak by dopasować je do swoich potrzeb. Certyfikaty wyglądają na autentyczne, za wyjątkiem rzucającego się w oczy fałszerstwa logo OE/GOTS w prawym narożniku certyfikatu transakcyjnego. Soil Association Certification Ltd. (największa brytyjska instytucja certyfikująca) wykryła fałszerstwo w czasie czynności kontrolnych u swego klienta, który został wpisany w fałszywy certyfikat transakcyjny jako kupujący. Bezczelny, ale łatwy do przeprowadzenia sposób z zeskanowaną lub przefaksowaną kopią certyfikatu. Kupujący powinni zwracać uwagę na wiarygodność certyfikatów, zwłaszcza jeśli dokumenty oryginalne nie są osiągalne do sprawdzenia na miejscu. W każdym wątpliwym przypadku należy zwrócić się do instytucji wydającej dokument o potwierdzenie jego autentyczności.

Nadal istnieją firmy i osoby, które nie chcą podejmować oficjalnych kroków w celu uczciwego certyfikowania swych wyrobów organicznych. Jednakże, dobrze się dzieje, że proces certyfikacji jest zdolny wychwycić już pierwsze próby fałszerstwa, ale najważniejsze jest, że większość przedsiębiorców postępuje uczciwie i zgodnie z literą prawa. Zalecamy wszystkim dokładne czytanie certyfikatów transakcyjnych i domaganie się umożliwienia wglądu w oryginały dokumentów.

Bez względu na działania formalne jakie zostaną podjęte w stosunku do firmy, która sfałszowała certyfikat, wystosowana została oficjalna prośba do wszystkich firm, aby nie oferowały one w ciągu najbliższych dwóch lat żadnych usług certyfikacyjnych GOTS firmie (zgodnie z kontraktową klauzulą nr 6 wystawcy certyfikatu):

Anhui Skyworth Co Ltd

Room 102, NO. 8 Apartment, Liuyuan,

Garden in Rosy Clouds,

Hefei Economic Zone, Anhui, Chiny

Źródło: Textile Exchange

© Copyright - Izba bawełny