Rozpoczęcie negocjacji FTA z Wietnamem

Państwa członkowskie UE udzieliły  Komisji formalnego upoważnienia do rozpoczęcia negocjacji Umowy o Wolnym Handlu z Wietnamem. Oczekuje się, że wkrótce rozpoczną się konsultacje publiczne mające na celu zapoznanie się ze stanowiskiem interesariuszy.

Europejscy producenci wyrażają, m.in. na forum Eurocotonu, obawy związane z perspektywą podpisania przedmiotowej umowy. Dotyczą one  głównie kwestii związanych z regułami pochodzenia, a w szczególności poddaje się w wątpliwość możliwość podpisania z Wietnamem umowy uwzględniającej unijne standardowe preferencyjne reguły pochodzenia.

 

Na marginesie należy dodać, ze tekstylia stanowią 1,6% unijnego importu z Wietnamu, i 2,6% unijnego eksportu do tego kraju. Z kolei odzież stanowi 13,8% unijnego importu z Wietnamu, zaś unijny  eksport do tego kraju stanowi zaledwie 0,4%.

© Copyright - Izba bawełny