Projekt ustawy o innowacyjności

Prezydencki projekt ustawy o innowacyjności skierowany do sejmu.
Bronisław Komorowski podpisał dokument w Rzeszowie podczas spotkania z młodymi przedsiębiorcami i studentami. Projekt ustawy o innowacyjności przewiduje między innymi ulgi podatkowe dla innowacyjnych firm.Zakłada też wprowadzenie ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową w Polsce. Przedsiębiorcy z największych firm będą mogli odliczyć od podatku 120 proc. poniesionych nakładów na badania i rozwój. Ulga dla firm małych i średnich wyniesie 150 proc.  Projekt przewiduje też całkowite zwolnienie z podatku CIT tych firm, które zajmują się wyłącznie innowacjami. Założeniem jest też wprowadzenie możliwości wnoszenia do spółki jako nie opodatkowanego wkładu – także własności intelektualnej – w zamian za udziały.

Celem projektu jest też umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego – poprzez ułatwienie kariery naukowej osobom ze stopniem doktora i doświadczeniem praktycznym, a także otwarcie się na doktorantów spoza krajów Unii Europejskiej, poprzez udzielenie im zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia w Polsce.

źródło: PAP

© Copyright - Izba bawełny