PIERWSZY ŚWIATOWY DZIEŃ BAWEŁNY

7 października 2019 r. cała społeczność bawełniarska zwróci swe oczy w kierunku Genewy, gdzie w siedzibie Światowej Organizacji Handlu (WTO) oficjalnie zostanie zainicjowany Światowy Dzień Bawełny. Sekretariat WTO organizuje to wydarzenie we współpracy z sekretariatami Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD), Międzynarodowego Centrum Handlu (ITC) i Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny (ICAC). Wprowadzenie Światowego Dnia Bawełny jest skutkiem inicjatywy podjętej przez Grupę C4 (Benin, Burkina Faso, Czad i Mali), która złożyła do WTO oficjalny wniosek o uznanie takiego dnia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, co ma być odzwierciedleniem znaczenia bawełny jako dobra o znaczeniu globalnym.
Równolegle Światowy Dzień Bawełny będzie świętowany w wielu krajach na świecie w toku wydarzeń promujących interesariuszy łańcucha dostaw, tj. farmerów, przetwórców, naukowcom czy handlowców uczestniczącym w tych wydarzeniach.
Światowy Dzień Bawełny to również wspaniała okazja, aby przypomnieć wszystkim o wielu zaletach i korzyściach związanych z bawełną począwszy od jej wspaniałych właściwości, które posiada jako włókno naturalne po korzyści, jakie osiągają ludzie dzięki jej produkcji, przetwarzaniu, handlowi nią i konsumpcji. Wydarzenie ma również rzucić światło na wyzwania stojące przed przemysłami bawełniarskimi na całym świecie, a szczególnie w najmniej rozwiniętych krajach.
Udział w wydarzeniu inicjującym Światowy Dzień Bawełny na forum WTO jest bezpłatny. Natomiast uczestnicy ponoszą we własnym zakresie koszty podróży i zakwaterowania.
Formularz rejestracyjny należy wypełnić i przedłożyć on-line do dnia 20 września br. Więcej informacji: https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/wcd19_reg_e.htm

© Copyright - Izba bawełny