Odszedł RYSZARD MAKOWIECKI

Z głębokim żalem  przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego drogiego Przyjaciela  RYSZARDA MAKOWIECKIEGO. Żegnamy w Nim nie tylko wybitnego specjalistę, ale także drogiego, serdecznego Przyjaciela. Zawsze był głęboko zaangażowany w działalność Izby Bawełny w Gdyni – jako wieloletni Przewodniczący Kolegium Arbitrów, arbiter i ekspert Sądu Polubownego przy Izbie Bawełny w Gdyni.

Honorowy Członek Izby Bawełny w Gdyni, uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Izby Bawełny w Gdyni”

Zmarł 29 kwietnia 2020 roku. Msza święta  zostanie odprawiona w Kościele p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Gdyni Orłowie o godz. 11.00 w dniu 05 maja 2020r. Pogrzeb tego samego dnia o godz.12.00 na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni.

 Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie

składają  Zarząd, Członkowie, Przyjaciele i Pracownicy  z Izby Bawełny w Gdyni

© Copyright - Izba bawełny