Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym

Od 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie nowe obowiązki wynikające ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. Dokumenty, których dotyczy zmiana to: informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R, deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR oraz roczne obliczenie podatku PIT-40.

Wprowadzone zmiany nakładają na Państwa, jako płatników i inne podmioty, które mają obowiązek sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych nowy, wyłącznie elektroniczny sposób przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne np. za pracowników.

Wyjątkowo przesyłając informacje, deklaracje oraz roczne obliczenie podatku do urzędów skarbowych dla nie więcej niż 5 podatników można nadal składać je w formie papierowej, z zastrzeżeniem jednak, że dokumentów tych nie składa w Państwa imieniu biuro rachunkowe.

Powyższa sytuacja nie dotyczy jednak informacji IFT-3/IFT-3R, która zawsze musi być składana drogą elektroniczną.

… więcej – w liście Ministerstwa Finansów skierowanego do Płatników, z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej Izby Bawełny w Gdyni

 

© Copyright - Izba bawełny