Międzynarodowy znak bawełny

MIĘDZYNARODOWY  ZNAK  BAWEŁNY

emblemTM_48

Z ogromną satysfakcją informujemy, że – po latach nieobecności – do Europy wraca Międzynarodowy Znak Bawełny – International Cotton Emblem (ICE). Prawo ochronne do używania Znaku ICE zostało zarejestrowane ponownie na obszarze Unii Europejskiej. Izba Bawełny w Gdyni uzyskała prawo do prowadzenia licencjonowania Międzynarodowego Znaku Bawełny w Polsce, udzielone przez Bremen Cotton Exchange – właściciela znaku na obszar europejski. Wspólnotowy Znak Towarowy jest oferowany równolegle do zarejestrowanego w Polsce Znaku Czystej Bawełny.

*

Nadrzędnym celem organizacji bawełniarskich zaangażowanych w licencjonowanie ICE jest szerokie rozpowszechnienie użytkowania znaku na rynku europejskim, intensyfikacja sprzedaży i zwiększenie prestiżu wyrobów nim oznaczonych, wzrost świadomości konsumenckiej odnośnie wyrobów naturalnych, o wysokich parametrach zdrowotnych i przyjaznych środowisku. Poprzez konsekwentne używanie tego znaku przez polskie firmy sektora bawełniarskiego stymulujemy popyt konsumencki na wyroby z naturalnego, przyjaznego człowiekowi włókna oraz włączamy się do ogólnoeuropejskich działań promujących wyroby z czystej bawełny.

*

Izba Bawełny w Gdyni udziela licencji na stosowanie Znaku firmom, których wyroby spełniają wymagane kryteria. Licencja uprawnia firmę do stosowania Międzynarodowego Znaku Bawełny przez okres 1 roku i jest odnawiana, na wniosek licencjobiorcy, na kolejne roczne okresy. Licencjobiorca ma prawo używania Znaku na wyrobach, na które otrzymał licencję oraz – łącznie z własnym znakiem firmowym – na papierach firmowych i we wszystkich formach reklamy firmowej.

 

Kryteria udzielania licencji:

Licencje będą udzielane na wyroby wykonane w 100% z wysokiej jakości włókna bawełny i zawierające 100% bawełny, za wyjątkiem materiałów wykończeniowych, odpasowań i dodatków, gdzie dopuszcza się 5% akcesoriów ozdobnych oraz 3% włókien niebawełnianych.

 

Tryb postępowania przy udzielaniu licencji:

Firma składa wniosek o przyznanie licencji wraz z wykazem wyrobów, które mają być nią objęte oraz oświadczeniem o zachowaniu warunków udzielania licencji. Wniosek rozpatruje Prezydium Zarządu Izby Bawełny w Gdyni, podejmując decyzję o udzieleniu licencji.

 

Warunki finansowe udzielania licencji International Cotton Emblem:

  • Licencjobiorca – członek Izby Bawełny będzie pokrywał jedynie koszty portoryjno-komunikacyjne w wysokości PLN 200 + VAT.
  • Dla każdego licencjobiorcy nie będącego członkiem Izby Bawełny w Gdyni opłata administracyjna z tytułu zarządzania Znakiem wynosi PLN 1000 + VAT;

 

Wymierne korzyści ze stosowania znaku dla producentów wyrobów z czystej bawełny to:

    • podniesienie prestiżu firmy w oczach klienta,
    • stymulacja popytu na produkty oznaczone tym znakiem na rynku krajowym i europejskim,

zwiększenie liczby klientów lojalnych, przywiązanych do marki,

  • zwiększenie liczby klientów lojalnych, przywiązanych do marki,
  • utrzymanie przewagi konkurencyjnej nad producentami wyrobów nie oznakowanych Znakiem,
  • czerpanie skumulowanych korzyści z akcji marketingowych związanych z promocją bawełny podejmowanych przez różne firmy i sieci handlowe, organizacje międzynarodowe i kraje producenckie.

 

doc  PROCEDURA_ICE

doc  WYKAZ_WYROBOW_DEKLARACJA

doc  WNIOSEK_O_UZYTKOWANIE_MIEDZYNARODOWEGO_ZNAKU_BAWELNY


© Copyright - Izba bawełny