Inicjatywa „ODKRYJ WŁÓKNA NATURALNE”

 

DNFI – Discover Natural Fibres Initiative – to międzynarodowa platforma dla społeczności zainteresowanych wszystkimi włóknami naturalnymi, ułatwiająca współpracę oraz wymianę wiedzy i doświadczeń między jej członkami i sympatykami. Poczynając od bawełny, która dominuje w światowej produkcji włókien naturalnych, po szlachetny kaszmir, alpakę czy jedwab, DNFI zajmuje się 15 najważniejszymi włóknami pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

Celem DNFI jest:

  • promocja wszystkich włókien naturalnych, w obliczu konkurencji ze strony włókien chemicznych,
  • podnoszenie świadomości na temat zalet włókien naturalnych,
  • dzielenie się wiedzą na temat gospodarki zrównoważonego rozwoju,
  • dostarczanie danych statystycznych na temat produkcji i wykorzystania włókien naturalnych,
  • wymiana informacji na temat innowacyjnych technologii rolniczych i przemysłowych, które umożliwiają rozwój wielokierunkowych zastosowań włókien naturalnych oraz
  • dzielenie się informacjami na temat poprawy warunków ekonomicznych ludności, zaangażowanej w uprawę i przemysłową produkcję wyrobów z włókien naturalnych.

Utworzenie DNFI wiąże się ściśle z ogłoszeniem przez Zgromadzenie Ogólne ONZ – roku 2009 – Międzynarodowym Rokiem Włókien Naturalnych (IYNF). Celem IYNF było połączenie wysiłków rożnych gałęzi przemysłu włókien naturalnych dla wzajemnego wsparcia w przekazywaniu informacji o znaczeniu i korzyściach płynących z produkcji, a także wykorzystania tych włókien dla gospodarki oraz środowiska i konsumentów na całym świecie. Kontynuując tę ważną inicjatywę, przedstawiciele 15 organizacji zajmujących się włóknami naturalnym utworzyli Discover Natural Fibres Initiative (DNFI) – międzynarodowe, dobrowolne stowarzyszenie osób i organizacji, zainteresowanych promowaniem włókien naturalnych.

Wobec aktualnych wyzwań gospodarczych, środowiskowych i społecznych, DNFI stało się wspólnym osiągnięciem organizacyjnym przedstawicieli wszystkich rodzajów włókien naturalnych. W swojej działalności – poprzez współpracę i konsultacje – DNFI promuje ekologiczne i wydajne rolnicze techniki produkcji włókien naturalnych, podejmuje wysiłki na rzecz poprawy życia ubogich społeczeństw, zaangażowanych w ich wytwarzanie i przetwórstwo oraz zachęca do zwiększonego popytu na włókna naturalne. Członkami DNFI są przedstawiciele sektora rolnego i przemysłowego, zainteresowani osiągnięciem istotnej poprawy, a w długofalowej perspektywie, zrównoważonej produkcji i przetwórstwa włókien naturalnych.

Obecnie, lista członków DNFI obejmuje 30 organizacji z całego świata, m. in.: International Cotton Advisory Committee (ICAC), International Textile Manufacturers Federation (ITMF), International Wool Textile Organisation (IWTO), European Industrial Hemp Association (EIHA), Jute Asia Trading International (JATI), The London Sisal Association (LSA), Composites Innovation Centre (CIC). Członkami DNFI są także Izba Bawełny w Gdyni oraz Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.

 

We belive in Natural Fibres

© Copyright - Izba bawełny