LOW-COST COUNTRIES: WZROST PŁAC MINIMALNYCH W BRANŻACH TEKSTYLNO-ODZOEŻOWYCH

Presja ze strony związków zawodowych i organizacji międzynarodowych monitorujących przestrzeganie Praw Człowieka, protesty grup społecznych sprawiły, że w większości krajów 'nisko-kosztowych’ produkujących odzież i tekstylia wzrosły płace minimalne, podnosząc tym samym koszty produkcji. Poza tym, w kilku krajach od stycznia 2016r. płaca minimalna zostanie ponownie podniesiona (np. Wietnam, Myanmar) lub toczą się jeszcze negocjacje dotyczące jej podniesienia (np. Indie, Bangladesz, Indonezja, Kambodża).

Np. w Wietnamie, w 2014r. płace minimalne wzrosły o 17,5%, w 2015r. o 15%, a od 1 stycznia 2016r. planowny jest wzrost o 12,4%.

Płace minimalne w 'nisko-kosztowych’ krajach produkujących odzież i tekstylia wrastają pomimo że, w większości tych krajów inflacja utrzymuje się na niskim poziomie, a wzrost płac oznacza wzrost kosztów produkcji.

 

Płace minimalne w wybranych krajach – producentów tekstyliów i odzieży  [miesięcznie w US$]
.
. Styczeń 2014 Styczeń 2015 Wrzesień 2015
. US$ US$ US$
. . . .
Bangladesh 68 68 68
Cambodia 80 128 128
China 175 134-293 134-293
India 137-152
Indonesia 68-200 104-210 104-210
Laos 62 77 111
Myanmar (Birma) 45 50-60 67
Pakistan 95 116 125
Philippines 177-226 180-321 180-321
SriLanka 69 60-72 74
Thailand 251 281 281
Vietnam 90-127 101-145 107-156
. . . .
Egypt 153
Morocco 255 255 255
Tunisia 133 133 133
Turkey 595 595 595
. . . .
. . . .
Colombia 343 343 343
Dominican Rep. 208-250
El Salvador 203 203 211
Guatemala 250 266 285
Haiti 142 153 153
Honduras 337 337 319-388
Mexico 126 130 130
Nicaragua 135 135 158
Peru 284 284 284
. . . .
Lesotho 125 125 125
Madagascar 40-82
Mauritius 171
.

 

 

© Copyright - Izba bawełny