KOŃCOWE OŚWIADCZENIE 74. SESJI PLENARNEJ Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny

74. SESJA PLENARNA ICAC

6-11 grudnia 2015, Mumbai, Indie

 

W dniach od 6 do 11 grudnia 2015 roku w Mumbai, Indie odbyła się doroczna 74. Sesja Plenarna Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny (ICAC) „From Farm to Fabrics: the Many Faces of Cotton”. W oficjalnej delegacji polskiej uczestniczyli: przewodniczący delegacji –  Adam Orzechowski, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Handlowej Ministerstwa Rozwoju, członkowie delegacji: Artur Gacek, Prezes Izby Bawełny (POLONTEX S.A.) oraz Arkadiusz Gacek (FOKUS PTE Ltd).

Znaczna część  programu Sesji była poświęcona  różnorodnym czynnikom wpływającym na produkcję bawełny, w tym m.in.  tematyka Seminarium Technicznego skupiona była na sposobach redukcji lub wręcz eliminacji stosowania środków owadobójczych w uprawach bawełny, co ma przyczynić się do obniżenia kosztów produkcji i polepszenia prośrodowiskowego wizerunku bawełny. Inne kwestie poruszane na 74 Sesji Plenarnej to m.in. nowe zastosowania produktów ubocznych bawełny, mechaniczny zbiór bawełny, międzynarodowa wymiana materiału genetycznego  prowadzona w celu uzyskania nowych, bardziej odpornych na te zmiany , a zarazem bardziej zrównoważonych odmian bawełny.

Zał.  Oświadczenie 74. Sesji Plenarnej ICAC

© Copyright - Izba bawełny