IZBA BAWEŁNY W GDYNI nowym członkiem EUROCOTON-u

W dniu 1 czerwca 2005 roku Izba Bawełny w Gdyni została przyjęta w poczet członków EUROCOTON (Komitetu ds. Przemysłu Bawełniarskiego i Pokrewnych Przemysłów Tekstylnych Wspólnoty Europejskiej – Committee of the Cotton and Allied Textile Industries of the EU) – organizacji branżowej zrzeszającej europejskich przetwórców bawełny i włókien pokrewnych. Wieloletnia dotychczasowa współpraca Izby Bawełny z EUROCOTON zacieśniła się znacznie po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Na jej pogłębienie wpłynął także ostry kryzys europejskiego przemysłu włókienniczego po zniesieniu w ramach WTO kontyngentów odzieżowo-tekstylnych z dniem 1 stycznia 2005r.
Symboliczne znaczenie ma przyjęcie nas do EUROCOTON w roku obchodów 70-lecia Izby Bawełny w Gdyni. Podsumowując rezultaty dotychczasowej współpracy obejmującej szeroko pojętą ochronę interesów europejskiego przemysłu włókienniczego, zauważalnym efektem działań jest zwiększenie siły oddziaływania przedstawicieli polskiego przemysłu lekkiego na forum europejskim. Członkostwo w Eurocoton umożliwia Izbie Bawełny w Gdyni, jako przedstawicielowi tego sektora, dwutorową prezentację stanowiska polskiego:

po pierwsze – przez współpracę z Ministerstwem Gospodarki i Pracy, polskimi reprezentantami w organach Komisji Europejskiej i europarlamentarzystami;

po drugie – przez EUROCOTON – jako organizację branżową stojącą na straży interesów europejskiego przemysłu bawełniarskiego.

© Copyright - Izba bawełny