Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich – (Ombudsman) – Pan P. Nikiforos Diamandouros podjął szeroką akcje informacyjną skierowaną do organizacji społeczeństwa obywatelskiego, stowarzyszeń branżowych i innych instytucji aktywnych na rynku europejskim  przypominając  o przysługującym tym ciałom oraz przedsiębiorcom prawie do składania na jego ręce skarg dotyczących wadliwego funkcjonowania instytucji i organów Unii Europejskiej (UE) oraz usług, jakie może on świadczyć na ich rzecz. 

Przypomnijmy, że w ciągu dwunastu lat działalności Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich załatwił ponad 25000 skarg oraz przeprowadził postępowania w odniesieniu do ponad 3000 zapytań dotyczących wadliwego funkcjonowania i organów Unii Europejskiej (UE).

 www.ombudsman.europa.eu

 

© Copyright - Izba bawełny