EUROCOTON

W dniu 28 października  odbyło się zdalne Walne Zgromadzenie EUROCOTON (European  Federation of the Cotton and Allied  Textiles Industries) poprzedzone konferencją/debatą z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz ekspertów rynku włókien naturalnych i chemicznych.

W toku Walnego Zgromadzenia dyskusję zdominował temat wyeliminowania kodów NACE sektorów powiązanych z tekstyliami z finalnej listy dotyczącej rekompensat za koszty pośrednich emisji w nowych wytycznych na temat państwowych środków pomocy za koszty pośrednich emisji za okres 2021-2030  (opublikowane w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej ). Dlatego też począwszy od 01 stycznia 2021 roku, krajom członkowskim nie wolno już będzie  udzielać rekompensat dla sektorów przędzalniczych różnego rodzaju włókien  bawełny  oraz sektorów produkcji  włókien syntetycznych za zwiększenie kosztów za elektryczność, jako skutek Systemu Handlu Emisjami (ETS) Unii Europejskiej.

Pomimo przedstawienia przez organizacje takie jak EUROCOTON,  EURATEX czy  CIRFS obszernych analiz wskazujących, że sektor przędzalniczy powinien znaleźć się w grupie branż zakwalifikowanych do energochłonnych i uprawnionych do rekompensat  Komisja Europejska nie przychyliła się do tej argumentacji. Decyzja jest ostateczna.

Jest to bardzo zła wiadomość dla naszego sektora i kolejny cios utrudniający odbudowę europejskiego sektora włókienniczego i konkurowanie  z producentami azjatyckimi. Tym bardziej, że już obecnie Chiny  oferują przędze  w cenie granulatu PET (PET chips)|.

EUROCOTON (European  Federation of the Cotton and Allied  Textiles Industries)

EURATEX  (European Apparel and Textile Confederation) – organizacja parasolowa dla europejskiego sektora tekstylno-odzieżowego UE

CIRFS (European Man-Made Fibres Association) Europejska Izba Włókien Syntetycznych 

© Copyright - Izba bawełny