Cotton Association of India

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wschodnioindyjskiej Izby Bawełny (East India Cotton Association – EICA), które odbyło się 30 kwietnia br., zdecydowano o zmianie nazwy EICA na Cotton Association of India, co odzwierciedla ogólnokrajowe znaczenie i działalność Izby. Zmiana ta została formalnie potwierdzona wydaniem przez organ założycielski nowego Certificate of Incorporation.

© Copyright - Izba bawełny