CHINY: ZMIANA KONTYNGENTÓW

Kontyngenty importowe na wyroby tekstylno odzieżowe z Chin (10 kategorii tekstylno-odzieżowych, zgodnie z  Memorandum of Understanding z czerwca 2005r.) zostały skorygowane w związku  z akcesją Bułgarii i Rumunii. W praktyce wzrost ilościowy kontyngentów jest nieznaczny – jedynie w kategoriach 7,20,39 i 115  można mówić o zauważalnych wartościach.

 

Nowe poziomy kontyngentów dla importu z Chin 2007

Kategoria

Jednostki

UE-25

UE-27

2006

2007

2007

Kontyngent

Poziom wykorzystania kontyngentu

Udzielone

licencje

Kontyngent

Nowy poziom kontyngentu

Wpływ rozszerzenia w %

2

tony

61.948

75.25%

83.3%

69.692

70.636

1,4%

4

1000 sztuk

540.204

74.51%

84.8%

594.225

595.624

0,2%

8

1000 sztuk

189.719

81.62%

99,1%

219.674

220.054

0,2%

6

1000 sztuk

338.923

95.72%

97.2%

382.880

388.528

1,5%

7

1000 sztuk

80.439

89.72%

98.2%

88.543

90.829

2,6%

20

tony

15.795

93.67%

82.0%

17.770

18.518

4,2%

26

1000 sztuk

27.001

71.94%

97.9%

29.701

29.736

0,1%

31

1000 sztuk

219.882

92.96%

93.7%

248.261

250.209

0,8%

39

Tony

12.349

86.52%

63.3%

13.892

14.862

7,0%

115

tony

4.740

52.81%

98.2%

5.214

5.347

2,6%

(*) poziom roboczy wykorzystania kontyngentu obejmuje kwoty niewykorzystane z roku 2005 oraz wykorzystanie z wyprzedzeniem kontyngentu za rok 2007.

 

© Copyright - Izba bawełny