Brazylia: licencje importowe wycofane

Brazylia: ponowne wprowadzenie licencji importowych na importowane wyroby zostało wycofane decyzją prezydenta Brazylii. Wsparcie dla importerów europejskich ze strony ABIT.

Ku zaskoczeniu firm handlu zagranicznego, rząd brazylijski przyjął w styczniu 2009r. nowe przepisy zmierzające do spowolnienia tempa importu. Administracja lokalna przywróciła wymóg posiadania licencji importowej przed dokonaniem transakcji dla prawie wszystkich wyrobów importowanych do Brazylii. Środek ten, który opóźniał procedury celne o 30 – 60, dni został zniesiony w 1990 r. Ta regulacja rządowa była najprawdopodobniej podyktowana faktem, że dane handlowe za pierwsze trzy tygodnie stycznia wykazały rosnący deficyt. W trzy dni po ogłoszeniu tego zarządzenia Prezydent Brazylii Luis Inacio Lula podjął decyzję o jego wycofaniu.

W toku rozmów prowadzonych w grudniu 2008 roku pomiędzy EURATEXem (Europejska Organizacja Tekstylno-Odzieżowa) a jej brazylijskim odpowiednikiem ABIT (Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção) uzgodniono, że z końcem stycznia zostanie utworzony specjalny kanał wymiany informacji w zakresie problemów w dostępie do rynku brazylijskiego dla wyrobów tekstylno-odzieżowych importowanych z UE.  ABIT zobowiązała się do pomocy w problemach z Urzędem Celnym i Ministerstwem Rozwoju (licencje importowe).

W praktyce, firmy europejskie  eksportujące do Brazylii powinny – w razie problemów celnych – przedstawić (na zasadzie pełnej poufności) następujące informacje, które umożliwią ABIT udzielenie wsparcia:

– Nr licencji importowej

– Nr deklaracji importowej

– Opis produktu

– Ilość i wartość

– Nazwę portu, w którym towar oczekuje na odprawę celna

– Jakie wymagania przedstawili urzędnicy brazylijscy w celu dokonania odprawy

– Dane kontaktowe importera itp

Prośba o wsparcie winna byc wysłana bezpośrednio do Renato Jardim (renato@abit.org.br ) z kopią do pana Domingos Mosca (d.mosca@abit.org.br ), do organizacji branżowej swojego kraju oraz do Euratexu (francesco.marchi@euratex.org )

Źródło: EURATEX

© Copyright - Izba bawełny