AFRICAN COTTON ASSOCIATION PRZYJĘTE JAKO NOWY CZŁONEK CICCA

Tegoroczne spotkanie plenarne Komitetu ds. Międzynarodowej Współpracy pomiędzy Izbami Bawełny (CICCA) odbyło się 30 września 2005 roku w Liverpoolu, pod przewodnictwem prezesa Jerzego Kotwasa.
Jednym z ważniejszych punktów agendy była sprawa świętości umów w międzynarodowym obrocie bawełniarskim. Zdecydowano także, że w przyszłości – oprócz listy firm, które nie wykonują prawomocnych wyroków sądów arbitrażowych – publikowana będzie również lista firm które odmawiają uczestnictwa w arbitrażu.
Zgromadzenie zadecydowało także o przyjęciu w poczet członków CICCA nowej organizacji – African Cotton Association, która została piętnastym członkiem CICCA.
W spotkaniu udział wzięli także delegaci China Cotton Association. Uzgodniono, że będą oni uczestniczyć także w następnych spotkaniach CICCA w charakterze obserwatorów.
W związku z upływającą druga kadencją prezesury pana Jerzego Kotasa nowym prezesem CICCA wybrany został pan Hilton Lobb reprezentujący Australijską Rade Załadowców Bawełny (Australia Cotton Shippers Association).

© Copyright - Izba bawełny