82. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW IZBY BAWEŁNY W GDYNI

W dniu 27 maja 2022 roku w salach konferencyjnych Hotelu NADMORSKIEGO w Gdyni odbyły się obrady 82. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Członków Izby Bawełny w Gdyni.

 

82. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2021 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2021, przyjęło budżet na rok 2022 i udzieliło Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawozdawczym 01.01.2021 – 31.12.2021.

 

Ponadto, 82. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Bawełny w Gdyni podjęło uchwałę o zmianie Statutu Izby Bawełny i nadaniu mu nowego brzmienia, zgodnie z przedłożonym przez Zarząd Wnioskiem. Statut wszedł w życie z dniem uchwalenia.

 

Doroczne Walne Zgromadzenie Członków Zrzeszenia podjęło również w odrębnych glosowaniach uchwały o nadaniu tytułu Członka Honorowego Izby Bawełny w Gdyni Pani dr inż. Alicji Wołukanis oraz Panu Profesorowi dr Ryszardowi Kozłowskiemu, a także o powołaniu Dyrektora Izby – Pana Jerzego Kotwasa na stanowisko Wiceprezesa Urzędującego Izby.

 

W przededniu Walnego Zgromadzenia, tj. 26 maja 2022 r. – Zarząd Izby Bawełny w Gdyni podjął jednogłośnie uchwałę o przyznaniu odznaki „Zasłużony dla Izby Bawełny w Gdyni”:
Pani Katarzynie Święcickiej, Panu Andrzejowi Garlikowskiemu, Panu Mateuszowi Kuźmie, Panu Wiktorowi Pyrkoszowi i Panu Tadeuszowi Zajdlowi.

 

Tegorocznemu Walnemu Zgromadzeniu towarzyszyła konferencja otwarta w trybie hybrydowym zatytułowana „Włókna naturalne – przyszłością gospodarki zrównoważonej”.

 

 


82. WZCz IB: sala obrad

 

 


82. WZCz IB: sala obrad

 

 


82. WZCz IB: stół prezydialny – od lewej: ustępująca Wiceprezes Urzędująca, Dyrektor IB – Katarzyna Święcicka, Przewodniczący Obrad – Artur Gacek, Prezes IB – prof. Iwona Frydrych ; nowo powołany Wiceprezes Urzędujący, Dyrektor – Jerzy Kotwas

 

 


Nowy Członek Honorowy IB – dr inż. Alicja Wołukanis

 

 


Wyróżniona dr inż. Alicja Wołukanis oraz od lewej: Członek Honorowy, Przewodniczący mec. dr Roman Olszewski, Czlonek Honorowy – Karl Ernst Kober, Członek Honorowy IB, Wiceprezes IB – dr inż. Ignacy Józkowicz, nowy Wiceprezes Urzędujący, Dyrektor IB – Jerzy Kotwas, Prezes IB – prof. Iwona Frydrych, Czlonek Honorowy IB, były Prezes – Artur Gacek

 

 


Wręczenie dyplomu nowemu Członkowi Honorowemu IB – Profesorowi Ryszardowi Kozłowskiemu.

 

 


Od lewej: Prof. R. Kozłowski, Nowy Członek Honorowy IB, Prezes IB – prof. I. Frydrych, Wiceprezes Urzędujący, Dyrektor – J. Kowas, Przewodniczący Obrad – A. Gacek

 

 


Pan Andrzej Garlikowski –wyróżniony odznaką „Zasłużony dla Izby Bawełny w Gdyni”

 

 


Podziękowania dla przechodzącej na emeryturę – ustępującej Wiceprezes Urzędującej, Dyrektor Katarzyny Święcickiej

 

 


Ustępująca Wiceprezes Urzędująca, Dyrektor – Katarzyna Święcicka

 

 


Wiceprezes Urzędujący, Dyrektor – Jerzy Kotwas z Prezes Izby – prof. Iwoną Frydrych

 

 


Dyrektor Łukasiewicz – ŁIT – dr Radosław Dziuba – odbiera Zaświadczenie o przyjęciu Instytutu w poczet Członków IB

 

 


Konferencja: prezentacja – Jerzy Kotwas – Izba Bawełny w Gdyni

 

 


Konferencja: prezentacja – Marek Radwański – Polska Izba Lnu i Konopi

 

 


Konferencja: prezentacja – Profesor Małgorzata Matusiak – Politechnika Łódzka

 

 


Konferencja: prezentacja – Jarosław Chermanowicz – IKEA Purchasing Services

 

 


Konferencja: prezentacja — dr Radosław Dziuba – ŁUKASIEWICZ – ŁIT w Łodzi

 

 


Konferencja: widok salii

 

 


Konferencja: prezentacja on line – Profesor Jerzy Mańkowski – IWNiRZ w Poznaniu

 

 

Pozostałe zdjęcia

 

© Copyright - Izba bawełny