80. Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Izby Bawełny w Gdyni

Doroczne Walne Zgromadzenie Członków Izby Bawełny w Gdyni –  wymagane zgodnie ze Statutem – Zarząd Izby Bawełny  planuje odbyć 21 maja 2021 r. o godz. 12.30 w salach konferencyjnych Hotelu Nadmorskiego w Gdyni przy ul. Ejsmonda 2.

Bezpośrednio przed otwarciem obrad przewidziana jest dla uczestników Walnego Zgromadzenia oraz zainteresowanych osób konferencji on-line zatytułowana „Polski sektor włókienniczy – nowe technologie, nowe możliwości” prezentującej zaangażowanie Izby oraz jej Członków w projekty współfinansowane przez instytucje krajowe i międzynarodowe Program konferencji zostanie wkrótce zamieszczony na stronie.

© Copyright - Izba bawełny