80. ZWYCZAJNE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE WALNE ZGROMADZENIE CZLONKOW IZBY BAWEŁNY W GDYNI

W dniu 21 maja 2021 roku w salach konferencyjnych Hotelu NADMORSKIEGO w Gdyni odbyły się obrady 80. Zwyczajnego Sprawozdawczo –Wyborczego Walnego Zgromadzenie Członków Izby Bawełny w Gdyni.

 

Obrady Walnego Zgromadzenia

 

Walne Zgromadzenie zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2020 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2020, przyjęło budżet na rok 2021 i udzieliło Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawozdawczym 01.01.2020 – 31.12.2020.

80.Zwyczajne Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków IB wybrało nowe władze Izby oraz nadało tytuł Członka Honorowego Izby Bawełny w Gdyni Panu Leszkowi Kajetanowi Kilanowskiemu oraz Panu Włodzimierzowi Ziółkowskiemu.

 

Obecni na Walnym Zgromadzeniu Członkowie Honorowi i Zasłużeni dla Izby Bawełny w Gdyni

 

W skład Zarządu Izby Bawełny kadencji 2021-2023 weszli:

Iwona Frydrych Prezes Politechnika Łódzka
Ignacy Józkowicz Wiceprezes Manufaktura AEGALLERY Agata Józkowicz
Marek Radwański Wiceprezes Ekotex Sp. z o.o.

 

Tomasz Drozd     Członek WOLA Sp. z o.o. w restrukturyzacji
Anna Garnys Członek SKALTEX Kaczmarek, Błaszczyk Sp. Jawna
Katarzyna Grabowska Członek Stowarzyszenie Włókienników Polskich
Jacek Jakubiak Członek Cotton House Jakubiak Spółka Jawna
Krzysztof Lesik Członek POLONTEX S.A,
Czesław Madejski Członek GALIA  S.A.
Renisław Matyja Członek GALTEX S.A.
Anna Rusin Członek TEOFILÓW S.A.
Marcin Uścinowicz Członek SAFILIN Sp. z o.o.
Piotr  Zieliński Członek Fabryka Firanek WISAN S.A.

 

 

Obecni na Walnym Zgromadzeniu członkowie Zarządu kadencji 2021-2023

 

W skład  Komisji Rewizyjnej  kadencji 2021-2023 weszli:

Anna Kicińska- Jakubowska Przewodniczący Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich Państwowy Instytut Badawczy
Marek Grzywacz Członek SGS Sp. z o.o.
Mirosław Kiełbasa Członek Polska Izba Lnu i Konopi

 

Walnemu Zgromadzeniu towarzyszyła konferencja w trybie hybrydowym zatytułowana „Polski sektor włókienniczy – nowe technologie, nowe możliwości”, która cieszyła się dużym zainteresowaniem tak uczestników Walnego Zgromadzenia, jaki i zdalnych obserwatorów.

Więcej informacji znajdą Państwo w Biuletynie Izby Bawełny w Gdyni nr  2/2021.

 

Konferencja – Polski sektor włókienniczy – nowe technologie, nowe możliwości

© Copyright - Izba bawełny