75. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Bawełny w Gdyni

W dniu 01 kwietnia 2016 roku w Domu Bawełny w Gdyni odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Członków Izby Bawełny w Gdyni.  

W toku obrad  Walne Zgromadzenie zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2015. Przy tej okazji prezes IB Artur  Gacek podkreślił, że miniony okres sprawozdawczy przyniósł wiele zmian i wyzwań, przed którymi musiała stanąć Izba. . M.in.  chwilą ciszy uczczono wieloletniego dyrektora Izby, wiceprezesa urzędującego – Zbigniewa Roskwitalskiego, który zmarł 25 lipca 2015 r.

Kontynuując obrady Walne Zgromadzenie  m.in. zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2015 i przyjęło budżet na rok 2016. Podkreślono  również konieczność zredefiniowania kierunków działań Izby w celu dostosowania zdań Izby  do aktualnych oczekiwań członków i dynamicznie zmieniającej się sytuacji w sektorze.

Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło zmiany do Statutu Izby upraszczające i porządkujące sprawy proceduralne, co ma skutkować usprawnieniem pracy Izby i zapewnieniem większej elastyczności jej działania.

W Uchwale Kierunkowej 75. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Bawełny w Gdyni ponownie wskazano na  potrzebę wspierania polskiego i europejskiego sektora przemysłu tekstylno – odzieżowego w obliczu silnej konkurencji.  Zaapelowano do administracji krajowej i  instytucji europejskich o kontynuowanie inicjatyw ukierunkowanych na odbudowę i stabilny rozwój przemysłu w krajach unijnych.

© Copyright - Izba bawełny