72. Sesja Plenarna ICAC

72 Sesja Plenarna ICAC – czas identyfikacji nowych wyzwań dla łańcucha dostaw bawełny 

 

W 72. Sesji Plenarnej Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny (ICAC), która odbyła się w dniach  29 września – 4 października 2013r. w Cartagena de Indias (Kolumbia), udział wzięła delegacja polska w składzie:

–       Przewodniczący Delegacji: Maciej Ziętara – Ambasador RP w Kolumbii, Ambasada RP w Bogocie,

–       Profesor Iwona Frydrych, Zakład Odzieżownictwa i Tekstroniki Instytutu Architektury Tekstyliów,  

        Politechniki Łódzkiej,

–       Zbigniew Roskwitalski, Wiceprezes Urzędujący Izby Bawełny w Gdyni,

–       Alois Schönberger, Wiceprezes Izby Bawełny w Gdyni, Prezes Cottonex-Anstalt –reprezentant  

        polskiego sektora prywatnego,

–       Dr inż. Małgorzata Zimniewska, profesor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w  

        Poznaniu.

P1040613

Od lewej: Ambasador RP w Kolumbii  Maciej Ziętara, dr inż. Małgorzata Zimniewska – IWNiRZ, Terry Townsend – ustępujący Executive Director, ICAC, prof. Iwona Frydrych – Politechnika Łódzka, dyrektor Zbigniew Roskwitalski, Izba Bawełny w Gdyni

P1040772.971469.550x412 

Od lewej:  dyrektor Zbigniew Roskwitalski, Izba Bawełny w Gdyni, prof. Iwona Frydrych – Politechnika Łódzka, dr inż. Małgorzata Zimniewska – IWNiRZ, Alois Schönberger, Wiceprezes Izby Bawełny w Gdyni, Prezes Cottonex-Anstalt 

 

Tematem wiodącym Sesji były kwestie dotyczące identyfikacji nowych wyzwań dla łańcucha dostaw bawełny „Emergent Challenges Facing the Cotton Value Chain„. Analogicznie do poprzednich spotkań ICAC, prace odbywały się w trakcie sesji plenarnych, podczas których głos mogli zabierać tylko przedstawiciele delegacji rządowych; sesjach otwartych (open sessions), w których mogli także wziąć udział obserwatorzy oraz sesjach nadzwyczajnych (breakout sessions) i spotkaniu ICAC World Cafè, w których możliwy był udział wszystkich zainteresowanych tematyką danej sesji. Łącznie odbyły się 3 sesje plenarne, 6 sesji otwartych oraz 6 sesji nadzwyczajnych. Ponadto równolegle odbyły się również posiedzenia i spotkania techniczne wielu organizacji i eksperckich grup zadaniowych działających przy ICAC. W toku Sesji polscy delegaci wzięli również udział m.in. w posiedzeniach Private Sector Advisory Panel, Task Force on Commercial Standardisation of Instrumental Testing of Cotton, International Forum for Cotton Promotion, Task Force on the Chalenges from Competing Fibres zajmujących się sprawami z zakresu produkcji, przetwarzania, analizy trendów w sektorze bawełny oraz jej promocji.

Przewodniczący delegacji polskiej Ambasador – Maciej Ziętara jako reprezentant Rządu polskiego przedstawił w toku I Sesji Plenarnej oficjalny raport Rządu polskiego.

Pan Alois Schӧnberger (Cottonext Anstalt), Wiceprezes Izby Bawełny w Gdyni, jako ustępujący Przewodniczący Private Sector Advisory Panel przewodniczył Drugiej Sesji Nadzwyczajnej:  „Making Cotton Trade More Efficient„,w trakcie której PSAP poparł m.in. ideę stosowania dokumentów elektronicznych w światowym handlu bawełną, co pozwoli na uproszczenie kosztownych procedur biurokratycznych. Zaapelowano do Sekretariatu ICAC i do Standing Committee o podjęcie prac na rzecz standaryzacji wymagań fitosanitarnych obowiązujących w handlu bawełną.

Dyrektor Izby Bawełny Zbigniew Roskwitalski został ponownie wybrany na stanowisko Sprawozdawcy (Rapporteur) Task Force on Commercial Standardisation of Instrumental Testing  of Cotton. Z kolei w toku posiedzenia  International Forum for Cotton Promotion dyr. Zbigniew Roskwitalski przedstawił krótki raport na temat prowadzonej przez Izbę Bawełny działalności  promocyjnej na rzecz wzrostu konsumpcji bawełny, planów,  osiągnięć marketingowych w dziedzinie popularyzacji bawełny jako surowca naturalnego, przyjaznego dla konsumenta. Zbigniew Roskwitalski (były Przewodniczący IFCP przez kolejnych 5 kadencji) ponownie objął stanowisko Immediate Past Chairman.

 

P1050501.1502791.150x112W trakcie 72. Sesji Plenarnej pożegnano odchodzącego wieloletniego Dyrektora Wykonawczego ICAC dr Terrego 

  1. Townsenda i powitano nowego – Josè Sette z Brazylii. 

 

Na temat wyzwań stojących przed całym łańcuchem bawełny dyskutowano podczas sesji otwartych, nadzwyczajnych i seminarium technicznego World Café.  Podczas Pierwszej Sesji Otwartej zatytułowanej „Interfiber Competition: Meeting the Challenges of Competing Fibres” ” panel ekspertów wskazał na  główne obszary, które budzą niepokój, gdyż  mogą  mieć negatywny wpływ na konkurencyjność bawełny Wśród tych obszarów wymienił: niestabilność cen, brak przejrzystości w polityce cenowej, kontrolę jakości czy utratę udziału w rynku na rzecz syntetycznych konkurentów, głównie poliestru. Kevin Latner z Cotton Council International, przewodniczący „Task Force on the Challenges from Competing Fibres”, której członkiem jest również prof. Małgorzata Zimniewska z IWNiRZ, w swoim wystąpieniu podkreślił, że kluczem do odzyskania udziału w rynku jest jednolita uzgodniona  informacja na temat społecznych i środowiskowych korzyści płynących z wyrobów wykonanych z włókien naturalnych  wysyłana bezpośrednio do konsumentów.

Drugiej Sesji Otwartej – złożonej z trzech części – zwrócono uwagę na dwa istotne wyzwania stojące przed przemysłem bawełniarskim  tj. na konieczność uregulowania przez rządy  w wielu krajach spraw związanych z prawem własności gruntów, co pozwoliłoby na zwiększenie wydajności, głównie wśród małych farmerów, poprzez wzrost  ich poczucia bezpieczeństwa i dostępu do źródeł finansowania. Drugie wyzwanie to wprowadzenie rekomendowanych przez SEEP wskaźników pozwalających na pomiar poziomu wdrożenia zasad zrównoważonego rozwoju w produkcji bawełny, co zasadniczo poprawi wizerunek bawełny i wpłynie na zwiększenie jej konkurencyjności. Sprawa ta była również podejmowana przez grupy dyskusyjne w trakcie World Café. Trzecia Sesja Otwarta  ”Cultivating a new Crop to Entrepreneurs” skupiła się na wyzwaniu, jakim jest fala migracji młodych ludzi z obszarów wiejskich do miast spowodowana niskimi dochodami osiąganymi w rolnictwie i brakiem dostępu do finansowania i podstawowych usług publicznych, takich jak służba zdrowia.  Wskazano, że zadaniem  rządów jest wprowadzenie programów, które pozwolą na zaprezentowanie sektora rolnictwa jako atrakcyjnego miejsca pracy. 

Zwiększenie „widoczności” kobiet w sektorze bawełniarskim to kolejne wyzwanie stojące przed nim, na temat którego dyskutowano podczas Czwartej Sesji Otwartej zatytułowanej „Making Women Visible: Gender Issues in Cotton”.  Kobiety pracujące w sektorze bawełniarskim wykonują większość prac w małych farmach produkujących bawełnę, a jednak są dla  rynku pracy „niewidoczne”, ponieważ zgodnie z tradycją  kobiety w niektórych krajach są traktowane jako bezpłatna pomoc domowa. Ich rola jest ograniczona, bo tradycja i kultura zabrania kobietom posiadania ziemi i podejmowania decyzji w zakresie upraw i  zarządzania nimi,  jak również nie mają dostępu do źródeł finansowania. 

W trakcie  Piątej Sesji Otwartej (seminarium technicznego) pt. „Overcoming the Period of No-Growth in Yields” naukowcy dyskutowali na temat wyzwania, jakim będzie dla łańcucha dostaw zmiana klimatu tj. prognozowany  wzrost temperatur, zmiana wzorców opadów i częstsze występowanie susz. Wpłynie to na zmianę praktyk zarządzania produkcją, jak również obszarów geograficznych odpowiednich pod uprawę bawełny. Programy badawcze  będą musiały być przeorientowane na rozwój innych odmian uprawnych z wyższą tolerancją na temperaturę i suszę.  Jeszcze szerzej kwestie te podjęto na Trzeciej  Sesji Nadzwyczajnej „Global Warming and Cotton Production”.  Podczas  Szóstej Sesji Nadzwyczajnej   „Textile Industry Challenges” przedstawiono m.in. obszerny raport na temat światowego handlu przędzą, tkaninami, dzianinami i maszynami włókienniczymi – ze wskazaniem na rynki wiodące oraz krótko- i długoterminowe trendy rozwojowe. 

Biotechnolog dr Ibrokhim Y. Abdurakhmonov z Uzbekistanu został wybrany Naukowcem ICAC Roku 2013. 

Delegat  Grecji oficjalnie potwierdził, że kraj ten  będzie gospodarzem 73. Sesji Plenarnej ICAC, która  odbędzie się ona w dniach 2-7 listopada 2014 w Tesalonikach.

© Copyright - Izba bawełny