72. Walne zgromadzenie Członków Izby Bawełny

W dniu 24 maja 2013 roku w Sopocie odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Członków Izby Bawełny w Gdyni.  W toku  obrad   Walne  Zgromadzenie  zatwierdziło  zmiany w Statucie Izby mające na celu dostosowanie  niektórych jego postanowień do

sprawdzonych rozwiązań przyjętych w statutach innych izb europejskich i usprawnienie efektywności działania Izby. Ponadto zaakceptowano Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2012, przyjęto budżet na rok 2013 oraz uzgodniono kierunki działań i główne zadania do realizacji w bieżącym okresie.

W Uchwale Kierunkowej 72. Walnego Zgromadzenia Członków Izby Bawełny wyrażono m.in. pełne poparcie dla Stanowiska Rządu RP w sprawie polityki przemysłowej UE  podkreślając  konieczność zapewnienia warunków dla stabilnej odbudowy i rozwoju przemysłu w krajach europejskich  oraz skierowano apel do Rządu Polskiego

„o aktywne wspieranie na forum Komisji Europejskiej stanowiska sektora, domagającego się bezwzględnego przestrzegania reguły podwójnego przetworzenia dla wyrobów tekstylno-odzieżowych w ramach obowiązujących zasad pochodzenia GSP, jak też w toku prowadzonych obecnie negocjacji bilateralnych umów o wolnym handlu”.

W związku z upływem kadencji poprzedniego Zarządu podczas Walnego Zgromadzenia dokonano wyboru nowych władz Izby. Prezesem Zarządu Izby Bawełny na następną kadencję wybrany został ponownie dr inż. Ignacy Józkowicz (Biuro Handlowe „EVA ART”) –  długoletni członek Zarządu Izby Bawełny w Gdyni.

Ponadto w skład nowego Zarządu weszli:

Marek Dominiak (TEXIM M.Dominiak Sp. J., Łódź) – Wiceprezes,

Alois Schőnberger (Polcotton, Warszawa) – Wiceprezes,

Zbigniew Roskwitalski – dyrektor Izby Bawełny w Gdyni  ponownie zatwierdzony na stanowisku Wiceprezesa Urzędującego,

Iwona Frydrych (Politechnika Łódzka),

Artur Gacek (Polontex, Częstochowa),

Anna Garnys (SKALTEX – Kaczmarek, Błaszczyk sp.j., Nowe Skalmierzyce)

Jacek Jakubiak (Cotton House Jakubiak Sp. J., Łódź),

Jerzy Kotwas ( Sharda Europe  Sp. z o.o., Pabianice),

Grzegorz Adam Łukawski (ANDROPOL SA, Andrychów).

Małgorzata Zimniewska(Instytut Włókien Naturalnych I Roślin Zielarskich, Poznań).

DSC_1545

od lewej: I.Józkowicz, M.Dominiak, Z.Roskwitalski

oraz jako zastępcy członków Zarządu:

Andrzej Garlikowski (SAFILIN Sp. z o.o., Miłakowo),

Marcin Granosik (TEXTILIMPEX Sp. z o.o., Łódź),

Amit Lath (SHARDA Europe, Sp. z o.o., Pabianice),

Małgorzata Matusiak (Politechnika Łódzka, Łódź),

Marek Radwański (EKOTEX Marek Radwański, Namysłów).

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Leszek Kilanowski(SGS Polska Sp. z o.o.) – przewodniczący,

Jerzy Mańkowski (Polska Izba Lnu i Konopi, Poznań),

Maciej Szydlik ( MARTIS S.A., Aleksandrów Łódzki)

 

NOWI HONOROWI CZŁONKOWIE IZBY BAWEŁNY W GDYNI:

W uznaniu wybitnych zasług dla Izby Bawełny w Gdyni, osobistego, znacznie wykraczające poza obowiązki zawodowe, zaangażowania w sprawy Izby i promowanie jej pozytywnego wizerunku w kraju i na arenie międzynarodowej Walne Zgromadzenie przyznało Honorowe Członkostwo Izby Bawełny w Gdyni :

  • panu Romanowi Bączkowskiemu – wyróżnionemu odznaką „Zasłużony dla Izby Bawełny w Gdyni”  wieloletniemu arbitrowi Izby, rzeczoznawcy bawełny, wybitnemu wykładowcy na kursach klasyfikacji bawełny, byłemu (1988 – 1995) głownemu ekspertowi Izby Bawełny, a ponadto – wieloletniemu przewodniczącemu  Komisji Notowań Różnic Wartościowych, jak również członkowi Komisji Regulaminowej;
  • panu Romualdowi Groth – wyróżnionemu odznaką „Zasłużony dla Izby Bawełny w Gdyni” byłemu członkowi zarządu, wieloletniemu członkowi Komisji regulaminowej, Przewodniczącemu Komisji Szkoleniowej i wieloletniemu wykładowcy na kursach klasyfikacji bawełny oraz arbitrowi Sądu Polubownego;
  • mecenasowi Ryszardowi Makowieckiemu – wyróżnionemu odznaką „Zasłużony dla Izby Bawełny w Gdyni”, wieloletniemu – wciąż aktywnie działającemu – radcy prawnemu Izby, arbitrowi Sądu Polubownego oraz Przewodniczącemu Kolegium Arbitrów przy Izbie Bawełny w Gdyni i Przewodniczącemu  Komisji Regulaminowej.

DSC_1539                                                          od lewej: R. Makowiecki, R.Groth

 

NADANIE ODZNACZEŃ „ZASŁUŻONY DLA IZBY BAWEŁNY W GDYNI”:

Na wniosek Zarządu Izby następujące osoby zostały uhonorowane odznaką „Zasłużony dla Izby Bawełny w Gdyni” :

  • Pan Leszek Kilanowski za wieloletnie zaangażowanie w prace Komisji Rewizyjnej Izby, w tym w ramach pełnienia funkcji jej Przewodniczącego  oraz  za wspieranie bieżących inicjatyw Izby;
  • Pan Jerzy Kotwas za wieloletnie zaangażowanie w prace Zarządu Izby w ramach pełnienia funkcji członka Zarządu i Prezesa Izby, jak również za wieloletnią pracę w Komisji Notowań Różnic Kursowych, za czynne promowanie Izby na arenie międzynarodowej w ramach pełnienia z ramienia Izby funkcji Prezesa CICCA (Komitetu ds. Międzynarodowej Współpracy pomiędzy Izbami Bawełny) oraz poprzez aktywne uczestnictwo w spotkaniach międzynarodowych  organizacji branżowych;
  • Pani dr hab. n.t. Małgorzatacie Matusiak za wieloletnie zaangażowanie w prace Zarządu Izby i prace Komisji Laboratoryjnej oraz za promowanie jej pozytywnego wizerunku w kraju i na arenie międzynarodowej na forum organizacji branżowych sektora tekstylno – odzieżowego;
  • Pani Mieczysławie Niemiec za wieloletnie efektywne kierowanie działem finansowo-księgowym Izby oraz za zaangażowanie w prace Komisji Taryfowej.

DSC_1538

od lewej:  J.Kotwas, M.Matusiak, M.Niemiec, L.Kilanowski

 

KONFERENCJA  –  DEBATA  „NA FALI INSOURCIUNGU  –  CZY EUROPA ODBUDUJE RODZIMY PRZEMYSŁ WŁÓKIENNICZY”

Walnemu Zgromadzeniu towarzyszyła Konferencja – Debata pt. „Na fali insourciungu – czy Europa odbuduje rodzimy przemysł włókienniczy”, na której zaprezentowano referaty z zakresu rynków i technologii. Odnosząc się do aktualnej sytuacji europejskiego i polskiego sektora tekstylno-odzieżowego tematyka tegorocznej Konferencji – debaty objęła zagadnienia związane z dostępem do surowców i materiałów włókienniczych.

Na wstępie pan Naczelnik Krzysztof Zaręba reprezentujący Departament Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki przedstawił aktualną koncepcję polskiej polityki przemysłowej w odniesieniu do sektorów przemysłowych  – podkreślając jego proaktywny charakter .

Pani  Elisabeth de Wandeler –  reprezentująca belgijskie stowarzyszenie branżowe FEDUSTRIA przedstawiła inicjatywę „Wooven / Knitted in Europe”, jako potencjalne narzędzie promocji wysokojakościowych wyrobów europejskich.

W bardzo interesującym wystąpieniu pani dr hab. n.t. Małgorzata Matusiak z Politechniki Łódzkiej zaprezentowała  unikatowe, innowacyjne rozwiązania stosowane w projektowaniu,  produkcji i wykończalnictwie przędz, tkanin i wyrobów gotowych z udziałem bawełny. Przedstawione rozwiązania spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.  Znakomicie odebrany został również wykład pani Anny Kicińskiej – Jakubowskiej (IWNiRZ, Poznań), dotyczący innowacyjnych zastosowań  wyrobów z włókien naturalnych, bazujący na programach badawczych prowadzonych  Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich. Andrzej Drożdż – główny ekspert IB ds. bawełny – przedstawił dane z polskiej gospodarki, wskazując na tendencje wzrostowe i spadkowe poszczególnych asortymentów produkcji tekstylno-odzieżowej.

 

© Copyright - Izba bawełny