71. Plenarna Sesja ICAC

W dniach 7 – 12 października 2012 roku w Interlaken, Szwajcaria odbyła się 71. Sesja Plenarna Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny (International Cotton Advisory Committee – ICAC).

W spotkaniu udział wzięła oficjalna delegacja polska w składzie:

  • Przewodniczący – Mieczysław Nogaj, Dyrektor Departamentu Polityki Handlowej Ministerstwa Gospodarki,
  • Profesor Iwona Frydrych – Politechnika Łódzka,
  • Zbigniew Roskwitalski – Wiceprezes Urzędujący, Dyrektor Izby Bawełny w Gdyni,
  • Alois Schonberger – prezes COTTENEX Anstalt, Lichtenstein, Wiceprezes Izby Bawełny w Gdyni
  • Dr inż. Małgorzata Zimniewska – Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań.

Tematem wiodącym Sesji były kwestie dotyczące gospodarki zrównoważonej – toczyła sie ona pod hasłem: „Shaping Sustainability in the Cotton Value Chain”. Analogicznie do  poprzednich spotkań ICAC, prace odbywały się w trakcie sesji plenarnych, na sesjach otwartych oraz sesjach nadzwyczajnych. Łącznie odbyły się 3 sesje plenarne, 6 sesji otwartych oraz 6 sesji nadzwyczajnych. Równolegle odbyły się również posiedzenia i spotkania techniczne wielu organizacji i eksperckich grup zadaniowych działających przy ICAC. Ponadto polscy delegaci wzięli udział w posiedzeniach Private Sector Advisory Panel, Task Force on Commercial Standardisation of Instrumental Testing of Cotton, International Forum for Cotton Promotion oraz innych spotkaniach zajmujących się sprawami z zakresu produkcji, przetwarzania, analizy trendów w sektorze bawełny oraz jej promocji.

Przewodniczący delegacji polskiej, dyrektor Mieczysław Nogaj  jako reprezentant Rządu polskiego przedstawił w toku I Sesji Plenarnej oficjalny raport rządu polskiego.

Pan Alois Schonberger (Cottonex Anstalt), Wiceprezes Izby Bawełny w Gdyni został jednogłośnie wybrany Przewodniczącym Private Sector Advisory Panel na najbliższą kadencję.

Dyrektor Izby Bawełny Zbigniew Roskwitalski został ponownie wybrany na stanowisko Sprawozdawcy (Rapporteur) Task Force on Commercial Standardisation of Instrumental Testing of Cotton.

W toku posiedzenia International Forum for Cotton Promotion  dyr. Zbigniew Roskwitalski  przedstawił krótki raport o prowadzonej przez Izbę Bawełny działalności promocyjnej na rzecz wzrostu konsumpcji bawełny, planach i osiągnięciach marketingowych w dziedzinie popularyzacji bawełny jako surowca naturalnego, przyjaznego dla konsumenta. Wysłuchano i przyjęto sprawozdania: Zbigniewa Roskwitalskiego jako ustępującego Przewodniczącego IFCP.

Zainteresowaniem obecnych cieszyło się stoisko wystawiennicze IFCP, gdzie zaprezentowano również licencjonowane przez Izbę Bawełny Znaki Towarowe: polski Znak Czystej Bawełny i Międzynarodowy Znak Bawełny (licencjonowany we współpracy z Bremeńską Izbą Bawełny). Zaprezentowano też polskie firmy, które posiadają licencję na ICE (zdjęcia).

Temat zrównoważonego rozwoju jest nośnikiem pozytywnych zmian w gospodarce światowej, jednakże częstokroć idea ta jest nadużywana na rzecz partykularnych interesów niektórych środowisk.  Przykładem  tego może być interesująca dyskusja odnotowana podczas 1. Sesji Nadzwyczajnej The Contribution of Textile Machinery to Resource Conservation and Cost Reduction in the Cotton Value Chain pod przewodnictwem Christiana Schindlera (International Textile Manufacturers Association). Sesja poświęcona była kwestii redukcji kosztów w łańcuchu technologicznym przetwarzania włókien bawełny w odniesieniu do maszyn i urządzeń włókienniczych. Członkami panelu byli: Albin Kalin (EPEA GmbH, Szwajcaria), Gokhan Aydin (Sanko Textile Inc., Turcja), Erwin Stoller ( Rieter Holding AG, Szwajcaria), Andreas Dorner (Lenzing AG, Austria).

Eksperci dyskutowali o problemach związanych z możliwością redukcji kosztów w łańcuchu technologicznym przetwarzania włókien bawełny, w tym w zakresie procesów oraz maszyn i urządzeń stosowanych w przędzalnictwie, tkactwie, dziewiarstwie oraz wykończalnictwie.

Po wstępnych wypowiedziach ekspertów dotyczących problematyki bawełniarskiej, dyskusja została zdominowana przez A. Dornera i koncentrowała się na zagadnieniach dotyczących zalet sztucznych włókien celulozowych, głównie Tencel. W efekcie rozwijanych przez przedstawicieli Lenzing wypowiedzi stwierdzono, iż technologie wytwarzania włókien Tencel są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju w sposób bardziej istotny niż bawełna. W tym momencie zabrał głos Mark Messura, Cotton Incorporated z USA, który sformułował konieczność konkretnego zdefiniowania miary „zrównoważonego rozwoju”. Zdaniem M. Messura dyskusja powinna doprowadzić do uzgodnień w sprawie ujednoliconej metody określania zrównoważonego rozwoju, a nie dowodzić, produkcja których włókien jest bardziej zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wystąpienie M. Messura nie wpłynęło jednak na zmianę kierunku dyskusji, włókna Tencel stały się głównym przedmiotem wypowiedzi.

Zaistniała sytuacja wzbudziła sprzeciw przedstawicieli delegacji polskiej, czemu dała wyraz prof. Iwona Frydrych z Politechniki Łódzkiej, zwracając uczestnikom panelu uwagę, iż tematem sesji są problemy związane z bawełną, a nie ze sztucznymi włóknami celulozowymi i dyskusja powinna koncentrować się na bawełnie, wszak Plenarna Sesja ICAC to konferencja bawełniarska. Prof. Frydrych za swoją wypowiedź została nagrodzona brawami.

Po tej wypowiedzi tematem przewodnim stała się bawełna. E. Stoller stwierdził, iż proces przędzenia kompaktowego przewyższa pod względem opłacalności tradycyjne przędzenie obrączkowe bawełny. Eksperci podsumowując sesję stwierdzili konieczność koncentrowania się producentów wyrobów bawełnianych na efektywniejszym wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Materiały i podsumowania z poszczególnych posiedzeń prezentowane są na stronie internetowej ICAC: www.icac.org

© Copyright - Izba bawełny