66. Walne Zgromadzenie Członków Izby Bawełny w Gdyni

W dniu 25 maja 2007 roku, w Gdańsku odbyło się 66. Zwyczajne Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Izby Bawełny w Gdyni. Podczas posiedzenia wybrano nowe władze Izby– w związku z zakończeniem kadencji dotychczasowego Zarządu. Podjęto także decyzję o skróceniu kadencji Zarządu z 4 na dwa lata, co w intencji członków winno zaowocować szerszym ich zaangażowaniem w prace Izby Bawełny.

Prezesem Zarządu IB na następną kadencję wybrany został Jerzy Kotwas (Textilimpex, Łódź).

Pan Kotwas od wielu lat aktywnie działa w Zarządzie Izby Bawełny – przez ostatnie dwie kadencje jako wiceprezes Izby. Ponadto, w latach 2004 – 2006 pełnił funkcję prezesa CICCA (Committee for International Co-operation between Cotton Associations) – międzynarodowego stowarzyszenia izb bawełny.

Ponadto w skład nowego Zarządu weszli:

DSC_2520

Od lewej: Z. Roskwitalski – Wiceprezes  Urzędujący,  

  1. Kotwas Prezes Zarządu,
  2. Józkowicz – Wiceprezes Zarządu

Ignacy Józkowicz (Przędzalnia Zawiercie S.A., Zawiercie) – Wiceprezes,

Alois Schőnberger (Polcotton, Warszawa) – Wiceprezes,

dyrektor IB Zbigniew Roskwitalski – powtórnie zatwierdzony na stanowisku Wiceprezesa Urzędującego,

Marek Dominiak (Texim, Łódź),

Stanisław Dybilas (Textilimpex, Łódź),

Iwona Frydrych (Politechnika Łódzka),

Artur Gacek (Polontex, Częstochowa),

Jacek Jakubiak (Cotton House, Łódź),

Karl-Ernst Kober (Paul Reinhart AG, Brema),

Kotak Suresh (Kotak & Co Ltd),

Włodzimierz Ziółkowski (Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Sopot),

Jűrgen Gudegast (Brecot, Brema),

Tadeusz Jackowski (Politechnika Łódzka),

Amit Lath (Sharda Europe, Łódź),

Zbigniew Cekus (WZPB WI-MA, Łódź),

Grzegorz Wyszomirski (Przędzalnia Zawiercie).

 

DSC_2495-2

Walne Zgromadzenie Członków przyznało tytuł Członka Honorowego Izby Bawełny w Gdyni pani Irenie Nowak (Textilimpex) – dotychczasowej wieloletniej Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.  Od lat związana z Izbą Bawełny w Gdyni pani Nowak zawsze głęboko angażowała się w działania zrzeszenia. W związku z odejściem na emeryturę z macierzystego przedsiębiorstwa pani Nowak złożyła rezygnację z dotychczas pełnionej funkcji.

 

 

Pani Grażyna Mikłaszewiczodebrała przyznaną jej wcześniej w uznaniu wieloletniej pracy na rzecz Izby Bawełny w Gdyni odznakę „Zasłużony dla Izby Bawełny”.

DSC_2498

Podczas spotkania omawiano m.in. kwestię konkurencyjności polskiego przemysłu tekstylno-odzieżowego wobec globalnych zmian struktury i kierunków obrotów wyrobami przemysłu lekkiego, alokacji produkcji tekstylno-odzieżowej do krajów azjatyckich oraz ekspansji chińskiego eksportu na rynki krajów rozwiniętych.

Ustępujący prezes Izby Ignacy Józkowicz podkreślił w swojej wypowiedzi opiniotwórczą rolę Izby we współpracy z polską administracją oraz efektywną współpracę z europejskimi organizacjami branżowymi i komitetem EUROCOTON skupioną na obronie interesów przemysłu tekstylno-odzieżowego. Wymienił niektóre działania i akcje Izby – jak walka o utrzymanie efektywnych, sprawnie funkcjonujących instrumentów ochrony handlu, czy o monitoring obrotu tekstylno-odzieżowego z Chin i szukanie dróg ochrony europejskiego przemysłu przed nieuczciwymi praktykami konkurencyjnymi krajów trzecich.

W Uchwale Kierunkowej 66. Walnego Zgromadzenia Członków Izby Bawełny znalazł się m.in. apel do Rządu polskiego o kontynuowanie dotychczasowych działań i wdrażanie nowych inicjatyw wspierających rozwój konkurencyjności polskiego przemysłu włókienniczego.

Wśród gości tegorocznego Walnego Zgromadzenia byli między innymi: Pierre van Mol – dyrektor Belgijskiej Izby Bawełny, Robert Jiang – przedstawiciel International Cotton Association z Liverpoolu, pan Zbigniew Kaniewski – Przewodniczący Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego oraz Włodzimierz Sobczak – wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej.

W swojej wypowiedzi pan Zbigniew Kaniewski podkreślił rolę Izby Bawełny w działaniach na rzecz ochrony sektora tekstylno-odzieżowego, utrzymania miejsc pracy i walki z nieuczciwą konkurencją.

Natomiast reprezentujący Krajową izbę Gospodarczą wiceprezes Sobczak zwrócił uwagę, że Izba Bawełny w Gdyni, będąca od sierpnia ub. roku beneficjentem systemu wsparcia jednostek otoczenia biznesu KIGNET (koordynowanego przez KIG), wykazała się  bardzo dobrą efektywnością wykorzystania środków unijnych, co w rezultacie już owocuje wyższą skutecznością działań wspierających członków.

© Copyright - Izba bawełny