65. SESJA PLENARNA MIĘDZYNARODOWEGO KOMIT. DS. BAWEŁNY

W dniach 11 – 15 września 2006r. delegacja polska wzięła udział w dorocznej, 65. Sesji Plenarnej ICAC w Goianii, Brazylia. Delegacji przewodniczył Dyrektor Mieczysław Nogaj z Departamentu Polityki Handlowej Ministerstwa Gospodarki. Ponadto w delegacji udział wzięli przedstawiciele polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych sektora bawełniarskiego oraz placówek naukowo-badawczych przemysłu włókienniczego, biorąc aktywny udział w sesjach i spotkaniach światowego gremium bawełniarskiego. Reprezentanci Polski przedstawili kilka prezentacji na poszczególnych spotkaniach tematycznych.
Przedstawiciele Polski uczestniczyli ponadto w wokółkonferencyjnych spotkaniach innych organizacji międzynarodowych, jak Committee for International Cooperation between Cotton Associations, European Cotton Confederation, International Forum for Cotton Promotion (przedstawiciel Izby został wybrany wiceprezesem tej organizacji).
W 65. Sesji Plenarnej ICAC uczestniczyły delegacje z 53 krajów członkowskich oraz reprezentanci międzynarodowych instytucji, jak WTO, FAO, CFC, UE, UNIDO, ale również organizacji ekologicznych, jak World Wildlife Fund czy OXFAM. Przyjęto dwóch nowych członków: Kazachstan i Zambię. Brazylia, jako gospodarz Sesji zaprezentowała osiągnięcia swojego kraju w dziedzinie uprawy bawełny – jako jeden z największych światowych eksporterów tego surowca. Wśród poruszanych tematów przewijała się także kwestia negocjacji w ramach Rundy Dohijskiej. Efekty Sesji zostały przedstawione w Oświadczeniu 65. Sesji Plenarnej ICAC. Podkreślono tam miedzy innymi sukcesywny wzrost konsumpcji bawełny na rynkach światowych, negatywny wpływ subsydiów stosowanych przez poszczególne kraje producenckie na równowagę obrotów i cen surowca. Sporo miejsca poświęcono także rozwojowi dobrych praktyk uprawy bawełny w krajach rozwijających się, oraz roli biotechnologii i zarządzania zbiorami w zapewnieniu stabilności upraw. Omówiono zaawansowanie prac nad standaryzacją instrumentalnych badań bawełny jak również techniki promocji mające zastosowanie w budowaniu popytu konsumenckiego na bawełnę.

© Copyright - Izba bawełny