62. SESJA PLENARNA ICAC W GDAŃSKU

Polska była gospodarzem 62. Sesji Plenarnej Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny (International Cotton Advisory Committee – ICAC), która odbyła się w dniach 7 – 12 września 2003 r. w Gdańsku. Była to pierwsza Sesja tego Komitetu w Europie Środkowo Wschodniej i pierwsza od 11 lat w kraju nie producenta, lecz konsumenta bawełny. Izba Bawełny w Gdyni – działając z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej – była jej oficjalnym organizatorem Sesji. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski objął honorowy patronat nad Sesją. Serdeczny list Prezydenta RP skierowany do uczestników Sesji odczytała w pierwszym dniu obrad, podczas Sesji Inauguracyjnej w dniu 8 września pani Jolanta Szymanek – Deresz – Szefowa Kancelarii Prezydenta RP.
Temat 62. Sesji Plenarnej ICAC brzmiał: „Świat Bawełny: Drogi i Kierunki Rozwoju”.

W spotkaniu uczestniczyło około 420 gości reprezentujących 42 kraje świata i 5 organizacji międzynarodowych, w tym członkowie oficjalnych delegacji rządowych, obserwatorzy i osoby towarzyszące. W obradach wzięło udział 181 delegatów oficjalnych oraz liczna grupa obserwatorów – delegacji rządowych z krajów o statusie obserwatora, członków Panelu Doradczego Sektora Prywatnego (Private Sector Advisory Panel) oraz reprezentantów światowego przemysłu bawełniarskiego.
W porównaniu ze spotkaniami plenarnymi lat ubiegłych 62. Sesja Plenarna ICAC w Gdańsku wyróżniła się rekordową ilością gości (dla porównania: 380 gości w roku 2000, 280 w roku 2001 i 420 w roku 2002).

62. Sesja Plenarna poruszyła najistotniejsze zagadnienia stojące tak przed stowarzyszeniami i organizacjami sektora bawełniarskiego, jak też przed całym tym przemysłem obejmującym producentów, handlowców, przędzalników i ośrodki naukowo-badawcze. Wysoko oceniono merytoryczną wartość tegorocznych obrad. Program imprez towarzyszących zaproponowany uczestnikom Sesji objął m.in. zwiedzanie niepowtarzalnej Gdańskiej Starówki, występy folklorystycznego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Operze Leśnej w Sopocie oraz wyjazd do Muzeum Zamkowego w Malborku, gdzie goście zapoznali się z historią i tradycją średniowiecznego rycerstwa.
Organizatorzy przygotowali także bogatą ofertę turystyczno-kulturalną, która pozwoliła naszym gościom na lepsze poznanie historii, kultury i możliwości turystycznych naszego kraju.

© Copyright - Izba bawełny