51. Walne Zgromadzenie EUROCOTON

  1. Walne Zgromadzenie EUROCOTON odbyło się w Brukseli w dniach 7 – 8 czerwca 2011 roku. Towarzyszyła mu Sesja Otwarta podczas której podjęto szereg ważnych dla branży tematów, w szczególności koncentrując się na nowych wyzwaniach stojących przed przemysłem tekstylnym po okresie recesji. Podczas sesji dotyczącej światowego rynku włókien wiele miejsca poświęcono omówieniu sytuacji na rynku surowców włókienniczych w świetle bezprecedensowego wzrostu cen surowców i przędz oraz zaburzeń w dostępie do surowca – szczególnie dolegliwych dla krajów europejskich. W aspekcie rosnących cen podjęto również analizę zależności cen i popytu włókien naturalnych i sztucznych.

Głównym tematem ekonomicznej części sesji były nowe kierunki łańcucha dostaw  europejskiego sektora  tekstylno-odzieżowego. Zagadnienie to zaprezentował Gidas Minvielle,  szef Wydziału  Obserwacji  i Ekspertyz Francuskiego Instytutu Mody.

Natomiast podczas sesji poświęconej handlowej i przemysłowej polityce UE przedstawiciele Komisji Europejskiej zaprezentowali strategie i mechanizmy wspierania rodzimego przemysłu włókienniczego. Równolegle przewodniczący amerykańskiej Krajowej Rady Organizacji Tekstylnych (NCTO) przedstawił  aktualne kierunki działań w amerykańskiej polityce na rzecz sektora tekstylno-odzieżowego.

 

© Copyright - Izba bawełny