ZRÓWNOWAŻONY PRZEMYSŁ TEKSTYLNY NIEMOŻLIWY W ISTNIEJĄCYM MODELU BIZNESOWYM

Europejskie Biuro ds. Środowiska (EEB – największa europejska sieć pro-środowiskowych organizacji obywatelskich, która reprezentuje ponad 160 organizacji z ponad 35 krajów),  wezwała Komisję Europejską do przyznania, że zrównoważony przemysł tekstylny nie jest możliwy w ramach obecnego  modelu biznesowego.

 

Ten apel był odpowiedzią na ostatnio opublikowany przez KE wstępny harmonogram planu transformacji przemysłu tekstylnego i zwiększenia recyklingu. W swoim apelu EEB podkreśla, że obecna fatalna ocena zrównoważenia i  wpływu społecznego i środowiskowego  branży tekstylnej (w tym przemysłu mody, odzieży, wyrobów obuwniczych i tekstyliów domowych) są skutkiem modelu biznesowego opartego na ciągłym wzroście sprzedaży wyrobów o krótkim okresie użytkowania, produkowanych z ograniczonych pierwotnych zasobów naturalnych, przy czym bardzo  mały procent tych wyrobów trafia następnie do ponownego użycia (re-use) czy też recyclingu. Jest to typowy  linearny model ekonomiczny.

 

Zapowiadana unijna Strategia Tekstylna (Textile Strategy) musi czytelnie podsumować obecny stan rzeczy, tzn., że wzrost gospodarczy w globalnym przemyśle tekstylno-odzieżowym, w tym modowym, jest utrzymywany przez pozyskiwanie i eksploatację zasobów począwszy od surowców, a skończywszy na pracy milionów wyzyskiwanych osób. UE to ważny rynek dla wiodących detalistów i marek, jak również jest obszarem, gdzie mają swoje siedziby i największe sieci sklepów, zatem osoby  tworzące prawo powinny poczuć się odpowiedzialne za pokierowanie sektora tekstylnego na ścieżkę wiodącą w kierunku uczciwej i zrównoważonej zmiany.

© Copyright - Izba bawełny