Zmiany w ochronie handlu

Temat reformy instrumentów ochrony handlu (TDI) spolaryzował stanowiska krajów członkowskich Unii Europejskiej. Tymczasem w sekcji ds Instrumentów Ochrony Handlu Dyrektoriatu Generalnego ds Handlu KE  – DG Trade H (trade Defence Instruments) odpowiedzialnym za tę wrażliwą część gospodarki zachodzą poważne zmiany. Dotychczasowy dyrektor DG Tarde H, Harald F. Wenig został zastąpiony 11 lutego przez Stefaana Depypere – poprzednio naczelnika sekcji analiz ekonomicznych DG Trade – jak podaje czasopismo „Europolitics”. Niektórzy eksperci traktują tę zmianę jako sygnał ze strony unijnego Komisarza ds. Handlu Petera Mandelsona o jego zdeterminowaniu, co do wprowadzenia jego planu reform oznaczających liberalizację i zmniejszenie oddziaływania TDI, pomimo sprzeciwu największych krajów członkowskich.

Wenig, który zostanie Dyrektorem sekcji Dostępu do Rynków i Przemysłu postrzegany był jako zdecydowany zwolennik ścisłego stosowania instrumentów ochronnych, podczas gdy Mandelson, wspierany przez kraje nastawione na maksymalnie wolny handel preferuje bardzo łagodne stosowanie tych instrumentów – wręcz stojące w sprzeczności z celem ich stosowania, czyli zwalczaniem przejawów nieuczciwych praktyk handlowych. Jego następca Stefaan Depypere jest znany jako orędownik liberalnych pomysłów Komisarza Mandelsona.

Źródło Europolitics No 3471

© Copyright - Izba bawełny