ŻEGNAMY PROFESOR IZABELLĘ KRUCIŃSKĄ

Z żalem zawiadamiamy że w dniu 28 maja 2023 roku zmarła w wieku 70 lat Prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska – wspaniała uczona, wybitny włókiennik, ceniony specjalista w zakresie metrologii włókienniczej, towaroznawstwa i inżynierii materiałowej. Szanowany nauczyciel akademicki oraz wychowawca wielu pokoleń badaczy i studentów.

© Copyright - Izba bawełny