ZASKAKUJĄCA WOLTA EURATEXu

Zaskakujące oświadczenie podczas inauguracyjnego spotkania przedstawicieli sektora tekstylno-odzieżowego Chin, Unii Europejskiej, Japonii i USA złożył przedstawiciel EURATEXu. Opowiedział się mianowicie za ideą czterostronnej Umowy o Wolnym Handlu, do której zgodnie miałyby przystąpić Unia Europejska, Japonia USA i Chiny.

Dodatkową niespodzianką jest, że materiał prasowy EURATEXU niedwuznacznie sugeruje aprobatę wszystkich uczestników spotkania dla tego pomysłu – przedstawionego bez żadnych wcześniejszych uzgodnień przez Honorowego Prezydenta EURATEXu Filiepa Libeerta.

Bardzo ostro zareagował na pojawiające się komunikaty prasowe biorący udział w spotkaniu prezydent amerykańskiej organizacji ds. tekstyliów i odzieży NCTO (National Committee on Textiles and Clothing), Cass Johnson. Kategorycznie zaprotestował on przeciwko włączaniu NCTO w jakiekolwiek próby poparcia dla przedstawionego projektu, zwracając jednocześnie uwagę, że – po pierwsze: podczas przygotowań do spotkania nawet nie wspomniano o takim pomyśle, a po drugie – biorąc pod uwagę aktualne problemy z równowaga w handlu amerykańsko-chińskim – NCTO jako amerykańska organizacja branżowa zdecydowanie nie popiera idei 4-stronnej umowy o wolnym handlu. Cass Johnson jasno podkreślił, że – wobec aktualnych działań chińskich, jak subsydia eksportowe, manipulacje kursowe czy słabe zaawansowanie reform zmierzających do otwarcia gospodarki – amerykańska organizacja zdecydowanie nie będzie wspierać żadnych wielostronnych umów o wolnym handlu z Chinami.

 

EUROCOTON, jako europejska organizacja branżowa reprezentująca sektor włókienniczy, została całkowicie zaskoczona promowaniem takiej propozycji –nie uzgodnionej wcześniej na forum członkowskim i wręcz absurdalnej z punktu widzenia aktualnej sytuacji w światowym handlu tekstylno-odzieżowym. Jest tajemnicą poliszynela, że rząd chiński stosuje na szeroką skalę subsydia niezgodne z regułami WTO, politykę podwójnych cen na surowce i materiały do produkcji, manipulacje kursowe. Dodając do tego kolejne punkty zapalne, jak nieprzestrzeganie prawa pracy, brak polityki ochrony środowiska, kolejne dokumentowane stosowanie przez chińskich eksporterów cen dumpingowych – pomysł negocjowania Umowy o Wolnym Handlu z Chinami jest na obecną chwilę całkowicie nieuzasadniony, a wręcz niebezpieczny.

© Copyright - Izba bawełny