Z 69-tego Plenarnego Posiedzenia ICAC – „odkłamać” bawełnę

Podczas sesji zwrócono uwagę na fakt, że pomimo pozytywnego wpływu bawełny na konsumenta  i korzyści płynących z jej użytkowania,  a także pomimo bieżących wyników badań, jest ona ostro krytykowana za negatywny wpływ na środowisko i za nadużycia społeczne. Krytyka sektora bawełniarskiego nie zawsze ma swe źródło w sferze interesów konkurencji spoza sektora bawełniarskiego, ale również pojawia się w publikacjach rządowych. Dr. T.Townsend, Dyrektor Urzędujący ICAC, zalecił, m.in.  rozważenie stosownej strategii w celu poprawy wizerunku bawełny, ale również zdecydowane przeciwdziałania w przypadku  bezczelnych kampanii wprowadzających w błąd opinię publiczną. Przykładowo, powszechnym zarzutem jest fakt, że uprawa bawełny pochłania  rzekomo 25% całkowitej ilości pestycydów zużywanych na całym świecie, natomiast w rzeczywistości jest to 6,2% globalnej sprzedaży pestycydów w 2009 r. Zarzuca się, że uprawa  bawełny wymaga intensywnego nawadniania, a w rzeczywistości jest to 2-3% światowego zużycia wody na cele rolnicze, proporcjonalnie do areału bawełny.  Szczególne zamieszanie wprowadza wymieszanie używanych  pojęć: „środki chemiczne stosowane w rolnictwie”, „pestycydy”, „nawozy” i „środki owadobójcze”, jak gdyby wszystkie oznaczały to samo. Pozwala to przeciwnikom bawełny szkodzić wizerunkowi przemysłu bawełniarskiego poprzez utrzymywanie, że setki kilogramów niebezpiecznych środków chemicznych jest stosowanych na ha upraw bawełny, podczas gdy zastosowanie chemicznych środków ochrony roślin wynosi najwyżej kilka kilogramów na ha. Należy podkreślić, ze nawet te niewielkie ilości są cały czas  stosowane przy zachowaniu reguł bezpieczeństwa. Również prezentacja Wally Darnielle – Prezesa i Dyrektora Wykonawczego Plains Cotton Cooperative Association skupiła się na negatywnym postrzeganiu sektora bawełniarskiego i ukazała następujące fakty: Bawełna jako roślina, usuwa każdego roku  z atmosfery równowartość dwutlenku węgla emitowanego przez około 7 milionów samochodów poprzez  sekwestrację  węgla w roślinie, a zużycie wody przez bawełnę  stanowi mniej niż 3 % globalnego zużycia wody na cele rolnictwa.  Obok radykalnego zmniejszenia zużycia pestycydów, zastosowanie aktywnych składników owadobójczych zmalało o 23% w skali globalnej od 1996 r. prowadząc do 28%-owego spadku w zakresie oddziaływania środowiskowego.   Producenci bawełny w USA zużywają dzisiaj o 45% mniej wody na wyprodukowanie 1 kg bawełny niż 25 lat temu. Dzięki zastosowaniu biotechnologii i innych nowoczesnych technologii, od 1996 r. znacząco zaczęło spadać zużycie środków owadobójczych.

Bawełna jest uprawiana  w ponad 100 krajach na około 33 milionach hektarów (2,5% globalnego areału gruntów ornych). Szacuje się, że sektor bawełniarski daje utrzymanie więcej niż 250 milionom osób na całym świecie. Wartość globalnej produkcji bawełny w sezonie 2009/2010 wyniosła około 37 mld USD.

 

© Copyright - Izba bawełny